Medikal Sektörünün Geleceği Nasıl Olacak?

Son yıllarda internet ve teknoloji dünyasındaki yaşanan gelişmeler sağlık sektöründe büyük bir gelişim yaşanmasına önemli rol oynadı. Sağlık sektörünün gelecek yıllar içerisinde nasıl bir gelişim göstereceği büyük bir merak konusu. Pek çok uzman önümüzdeki 5 yıl içerisinde sağlık hizmetleri sektöründe ne şekilde gelişimler yaşanacağı hakkında farklı tahminlerde bulunmaktadır.

Tıbbi malzeme sektörü, ülkemizde önemi sonradan anlaşılmış olan, geç de olsa stratejik bir önem sahip sektörler arasında dillendirilmekte olan sağlık hizmetlerinin belkemiği durumundaki bir sektördür. Son veriler itibari ile sektörde ithalat oranı %85 iken ülkemizde tıbbi medikal malzeme ihtiyacınızın sadece %15’i, yerli üreticiler tarafından karşılanmaktadır. Bu duruma rağmen özellikle algı ve kalite konusunda yerli üretimli tıbbi malzemeler kendilerini ispat edebilme çabası içerisindedir denebilir. Türkiye’nin gelecek yıllar içerisinde medikal sektöründe kendini ispat edebileceği ve yerli üretimin artacağı ön görülmektedir. Ülkemizde tıbbi malzeme ihtiyacı duyan ve talepte bulunana kurumlar, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri ile dal merkezleri, poliklinikleri ve muayeneleridir. Bunlarında arasında ise üniversite ve devlet hastanelerinin ihtiyaçları çok daha fazla olmaktadır.

Peki, dünyada medikal sektöründe gelecek yıllarca yaşanabilecek gelişimler neler?

• Mobil cihazlar yaşanan gelişimler ve daha da akıllı bir hal alması ile gelecekte doktorların da aynı Apple cihazlarda yer alan Siri teknolojisi benzeri olmak üzere sesli asistanlarının olması öngörülmektedir. Böylelikle doktorlar hasta üzerindeki dikkatleri dağılmadan not alabilecek ve aynı şekilde elektronik olarak sağlık kayıtlarını kolaylıkla alabilecek.
• Yakın bir zaman içerisinde tüm hastanelerin, kendi hastaları ile online bağlantı sayesinde iletişim halinde olacağı ve tüm medikal takiplerin hastaneler tarafından yapılarak, hastalara sunulması beklenmektedir. Kişinin kendi sağlık bakımı sürecinde, sağlık hizmetleri üreticilerinin asıl üyelerinden biri haline gelebilecek.
• Önümüzdeki yıllar içerisinde nasıl bir yeni teknolojinin ortaya çıkacağı bilinmez ancak hastanelerin yakında tamamıyla tele tıp platformlarına dönüşeceği ve tüm sağlık hizmetlerinin ve işlemlerinin daha gelişmiş mobil cihazlar aracılığı ile sunulması ön görülmektedir. Böylece gerecekten ağı ve acil durumlarda hastaneye gelecek kişilerin, bu ziyaretler sırasında hastaneleri hizmete hazır ve boş bir halde bulabileceği beklenilmektedir.

1 Beğeni