Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme içerisinde kanserleşmiş bir hücrenin, bir tümör oluşturması ve bir uzmanın muayene de bunu anlamasına ya da radyolojik incelemede belli olmasına kadar uzun bir zaman geçmesi gerekmekte. Kadınlar genelde en az 1 santimetre büyüklüğüne ulaşan bir kitleyi, elle kontrol ederek fark edebiliyor. Günümüzde meme kanseri belirtilerini çoğu kişi kendisi buluyor. Kanserli kitleler nispeten düzensiz kenarlı, sert ve yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içerisinde rahatça oynatılamıyor. Kanser uzak organlara yayılım yapmış ise nadir de olsa bu yayılımlar meme kanserinin ilk bulgusunu oluşturuyor. Meme kanserinin sık bir şekilde yayılma gösterdiği bölgeler ise omurga kemikleri ve kalça ile akciğer ve karaciğer. Ancak bazı hastalardan belirtilerden hiçbir tanesi görülmüyor ve kanser ancak, mamografi incelemesi ile tespit edilebiliyor.

• Koltukaltında ya da memede ele gelen kitle
• Meme başından gelen akıntı
• Meme başında içe doğru çekilme, şekil bozukluğu ya da çökme
• Meme başı derisinde yaşanan değişiklikler
• Meme cildinde kızarıklık ya da yara
• Meme cildinde şişlik, ödem ve içe doğru çekintiler olması
• Memede şekil bozuklukları, büyüme ya da asimetri veya renginde değişiklik

Eğer bu belirtilerden en az bir tanesi var ise hiç vakit geçirmeden uzmana başvurulması gerekir.

Meme kanserinde en önemli risk faktörleri kadın olmak ve ileri yaştır. Yaş ilerledikçe meme kanserine maruz kalma riski artış göstermektedir. Meme kanseri 30’lu yaşlarda 2 bin 212 kadında bir, 40’lı yaşlarda 233’te bir, 50’li yaşlarda 69’da 1 ve 60’lı yaşlarda 38’de bir görülmektedir. Yapılan çalışmalar meme kanserinin yoğun olarak 50 ile 60 yaşları arasında ortaya çıkmış olduğunu gösterse de, Türkiye’de 50 yaş altı kadınlarda görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle Avrupa ve ABD’de 50’li yaşlarda başlayan mamografi taramaları Türkiye’de 40 yaşında başlamaktadır. Tarama mamografisi hiçbir şikayeti ve meme kanseri için risk faktörü olmayan kadınlarda 40 yaşın ardından yılda bir kez önerilmektedir. Mamografide meme kanseri, daha elle hissedilir hale gelmeden ve küçükken saptanabilir. Düzenli olarak mamografi taraması yapılanlardan meme kanseri nedeni ile ölüm oranı %33 azalmaktadır.