MHRS Süreçleri ve Randevu Kapasitelerinin Planlanması Çalıştayı 06.11.2019

12-15 Kasım 2019 tarihinde Antalya İlinde “MHRS “ konulu çalıştay planlanmıştır. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatından katılımcıların olacağı çalıştayda MHRS süreçleri tüm detaylarıyla değerlendirilecek olup, randevu kapasitelerinin planlanması çerçevesinde tasarı çalışmaları yapılacaktır.

Kaynak: Sayfa Bulunmadı