Milli Gazete yazdı, SGK düzeltti

Değerli okurlar, bugün sizlere önceki hafta köşemizde SGK’nın prim ertelemesinden dolayı SGK primlerini ertelemeden yatırmak isteyenlerden gelen mesajlar üzerine “SGK KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTTI” yazımızdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapmış olduğu değişiklikten bahsedeceğim ve sizlerden gelen sorulara yanıtlar vereceğim.

04.02.2017 tarihli yazımda “SGK KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTTI” başlığıyla hükümetçe çıkarılan SGK’da işçi çalıştıranların rahat bir nefes almalarını sağlamak amacıyla prim ertelemesi uygulamasının vatandaşlara nasıl bir sıkıntı haline dönüştürüldüğünden bahsetmiş ve bir de öneri sunmuştum. Bu önerimi SGK’nın prim tahsilâtı için anlaşmalı bankalarla sorunun çözülmesi uzayabileceğinden kendi sistemi içinde e-bildirge ekranında 2 satır açarak “primim ertelensin” ve “primim ertelenmesin” seçeneklerini eklemiştir. Ve geriye kalan 2017/Ocak ve 2017/Şubat primlerinin tahsilâtında ilk ayda yaşanan karışıklık ve sıkıntılar olmayacaktır.

Mali Müşavirlerinizi prim ertelemesi yapmak veya yapmadan ödemek istiyorsanız muhakkak uyarmanız gerekmektedir. Eğer bildirgeyi vermiş olsa dahi sizin isteğinize göre ilgili seçenekleri işaretleyebilir.

SGK PRİM ERTELEMESİNDEN DOLAYI 2016/ ARALIK İNDİRİMİ GÖZÜKMEYENLER

SGK’nın prim ertelemesinden dolayı 2016/ Aralık ayı prim tahsilâtlarını eksik yatırmış SGK’nın duyurusunda belirttiği gibi ilk ödemeyi yaptıktan sonra ikinci sefer kalan tutarı ödemek istediklerinde çeşitli teşviklerden dolayı hak kazanılan indirimlerin sistemde düşülmediğinden dolayı ödemesinden vazgeçmiş olanların bu indirim hakları yanmamış. Sadece 2017/ Ocak ayı bildirgelerini kuruma verdiklerinden sonra ödeme yaptıklarında bu teşviklerden doğan indirim haklarının düzelmiş olduğunu göreceklerdir.

SGK’YA TOPLU ÖDEME YOK

RECEP KAYMAZ

Mustafa bey, annemin doğrum tarihi 15.01.1966, işe giriş tarihi ise 04.05.1987’dir. Ödenen primi 225 gündür. Annem evlenmeden işe girmiş ve 3 çocuğu var. Toplu ödeyip çalışmadan nasıl emekli olur? Ne kadar ödeyip emekli olur?

Recep bey, anneniz 1987 sigorta başlangıcı ile 43 yaş 5150 gün ile veya kısmi olarak 58 yaş 3600 gün ile emekli olabilir. Toplu ödeme yok, ancak doğum borçlanması yaparak 3 çocuk için 2160 gün borçlanıp ödeyebilirsiniz. Geriye kalan günler için aybeay çalışarak ödenmesi gerekmektedir.

İTFAİYECİLERDE YIPRANMA PAYI

SABRİ AKÇALI

1972 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım Haziran 1992, yaklaşık 700 gün sigortam var.1996–1997 arası 15 ay vekil imam hatip olarak çalıştım. Nisan 1998’de itfaiyeci olarak memuriyete başladım. Halen çalışıyorum. Askerliğimi Kasım1992-Haziran1994 arası 19 ay olarak yaptım ve itfaiyeye memur olarak girdikten sonra askerliği Emekli Sandığı’na ödedim. İtfaiyecilere 2010’da yıpranma verildi. Ben verilen yıpranma payından yılda kaç gün faydalanırım ve ne zaman emekli olurum?

Sabri bey, itfaiyede uygulanan fiili hizmet zammı ilk defa 2010 yılında değil 01.10.2008 tarihinden itibaren başlamıştır. İlgili kanun maddesinin detayı aşağıdaki gibidir.

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında 40. maddede yer alan tablonun 15 numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2008 yılı Ekim ayı başından fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı

İtfaiye veya yangın söndürme işleri Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 60

Kanunun 40. maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile fiili hizmet süresi zammından, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve fiilen 40. maddenin ikinci fıkrasındaki tabloda belirtilen işleri yapmaları nedeniyle işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılacaktır. Açıklamadan anlaşılacağı üzere fiili olarak yangın söndürme anında olay yerindeki yangın ekibine verilir bu süreler 360 güne 60 gün olarak eklenir. Ancak şunu belirtmek gerekirse kesinlikle eksik çıkarılmış bir kanun onca riske karşı 60 gün ek verilmesi ve bunun olay anındaki saate göre verilmesi de toplamda hiçbir çalışanın bu 60 günü alacağını düşünmüyorum. İnşallah en kısa zamanda itfaiyecilere yönelik getirilen bu kanun daha olumlu şekilde düzenlenir.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇMANIZ GEREKLİ

AHMET GÜRSES

05.08.1963 doğumluyum. 10.08.1984 sigorta başlangıcım ve sigorta numaram var. Ancak şirket bir gün bile prim ödememiş. 01.01.2005 Bağ-Kur başlangıcım. Ne zaman emekli olurum? 1984 tarihindeki sigorta başlangıcımın erken emekli olmamda bir faydası olur mu?

Ahmet bey, 10.08.1984 sigorta başlangıcınız çıraklık ve stajyerlik çalışmanızdan değilse hizmet tespit davası açmanız gereklidir ve bu tarz davalar genelde işçi lehine oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu işi bilen den hukuki destek almanız faydanıza olur. 10.08.1984 sigorta başlangıcınız onaylanırsa 25 yıl 48 yaş 5225 gün ile emekli olursunuz. Eğer dava açmazsa 2005 başlangıcınız ile 9000 gün 60 yaşında 4-b’den (Bağ-Kur) veya 7000 gün 60 yaşında 4-a’dan (SSK) emekli olursunuz.

1 Beğeni