Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavını Kazanan Adaylar 24.02.2020

image

Kurumumuzun açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığına giriş için yazılı sınav 14 Aralık 2019 tarihinde; yazılı sınavı kazanan adayların sözlü sınavları ise 3-4 Şubat 2020 tarihlerinde yapılmıştır. Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan asil ve yedek adayların bölümlere göre sıralaması ekte listelenmiştir.

Saygıyla duyurulur.

Belge: Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavını Kazanan Adaylar.pdf (317.9 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu