Multipl Skleroz (Ms) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Beyindeki ve omurilikteki her sinir lifi, siniri koruyan ve beyinden elektrik sinyallerinin vücudun geri kalan kısmına hareket etmesine yardımcı olan bir protein tabakası ile çevrilidir. Bu protein tabakasına miyelin adı verilir.

MS’te, miyelin zarar görür. Bu, sinir sinyallerinin transferini engelleyerek görme kaybı, kontrolsüz kas hareketleri, denge ve koordinasyon zorlukları ve yorgunluk gibi çok çeşitli potansiyel semptomlara neden olur. MS bir otoimmün durumdur. Bu, bağışıklık sisteminizin miyelinle yabancı bir madde için hata yaptığı ve ona saldırdığı anlamına gelir.

Multipl Skleroz (MS) den Kimler Etkilenir?

Her yaşta gelişebilmesine rağmen, en sık 20 ve 30 yaşlarında insanlarda teşhis edilir. Kadınlarda erkeklerden 2 ila 3 kat daha sık görülür.

Multipl Skleroz (MS) Nedenleri

Birisinin MS geliştirmesinin tam nedeni bilinmemektedir. Şimdiye kadar bilinenler, bunun çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyondan kaynaklandığını göstermektedir. MS genetik bir durum olarak tanımlanmaz, çünkü buna neden olan tek bir gen yoktur.

Multipl Skleroz (MS) Belirtileri

MS’in birçok farklı semptomu vardır ve bunlar her kişiyi farklı şekilde etkiler. Multipl sklerozun ortak erken belirtileri (MS) şunları içerir;

  • Görüş problemleri

  • Karıncalanma ve uyuşukluk

  • Ağrı ve spazmlar

  • Zayıflık veya yorgunluk

  • Mesane sorunları

  • Cinsel işlev bozukluğu

Ms Tedavı Seçeneklerı 5

Günümüzde, tekrarlama sıklığını azalttığı ve hastalık ilerlemesini geciktirdiği gösterilen çeşitli MS tedavisi seçenekleri vardır. Bu tedavi seçeneklerinin alınmasının birkaç yolu vardır. Bazı tedaviler deri altı (derinin altı) veya kas içi (kas içine) enjeksiyon yapılır, diğerleri ise intravenöz (infüzyon yoluyla) veya ağız yoluyla (ağız yoluyla) verilir.

Beta interferonlar: Tekrarlayan remisyona uğramış MS tedavisinde kullanılan enjekte edilebilir ilaçlardır. Bazı beta interferon ürünleri, MS ile tutarlı MRG bulguları olan ilk klinik bölüm için de kullanılabilir. İlaçlara bağlı olarak, beta interferon enjeksiyonları subkutan veya intramüsküler olabilir ve dozlama her günden haftaya bir günden farklı olabilir

Glatiramer asetat: MS tedavisi için her gün deri altı enjeksiyonla verilir. Ayrıca, ilk klinik atak geçirmiş ve MS ile uyumlu MRG bulguları olan hastalarda da kullanılır.

Fingolimod: Klinik alevlenmelerin sıklığını azaltmak ve fiziksel sakatlık birikimini geciktirmek için MS’in tekrarlayan formlarının tedavisi için belirtilen günde bir kez oral kapsüldür.

Teriflunomid: Tekrarlayan formlarda multipl skleroz hastalarının tedavisinde kullanılan günde bir kez oral tablettir.

Dimetil fumarat: MS’in tekrarlayan formları olan insanları tedavi etmek için günde iki kez alınan oral bir kapsüldür.

Mitoxantrone: Kötüleşen tekrarlayan remisyona uğramış MS, progresif olarak tekrarlayan MS veya sekonder progresif MS’in tedavisi için kemoterapötik bir ajandır ve nörolojik sakatlığı ve/veya klinik alevlenmelerin sıklığını azaltmak için kullanılır. Üç ayda bir kez infüzyon yoluyla damardan verilir.

Natalizumab: Alternatif MS tedavisinin kullanılmasına rağmen hızla ilerleyen MS veya yüksek hastalık aktivitesi olan hastalar için ayrılan bir intravenöz ilaçtır. Her dört haftada bir kez uygulanır.