Oksijen ve PAP Cihazlarıyla KOAH Tedavisi Nasıl Yapılır?

Akciğer göğüs boşluğu içinde bulunur ve solunumun en önemli organıdır. Göğüs boşluğunun sağ ve sol yanlarında bulunan iki ayrı parçadan meydana gelmiştir. Sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer ise 2 lobludur. İçi hava ile dolu olan akciğer keseciği (alveol) adı verilen boşluklardan oluşur. Keseciklerdeki hava, bronşçuklar, bronşlar, soluk borusu (trake), gırtlak, yutak, ağız ve burun yolları ile atmosfer havası ile birleşir. KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ise bir akciğer hastalığıdır. Akciğer hastalığı olduğu için solunumu ciddi şekilde etkileyebilir. Bulaşıcı değildir. KOAH genellikle, akciğerleri meydana getiren alveol adı verilen keseciklerin tahribatıyla oluşur. Zararlı gazların uzun süre solunması sonucu akciğerlerde oluşan, kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen, kronik, geri dönüşümsüz ve ilerleyici olan, hava akımı kısıtlanması ile karakteristik bir hastalıktır. Diğer bazı solunum hastalıklarıyla karıştırılabilir. Kronik bronşit ya da amfizemi olan bir hastada KOAH geliştiğini söyleyebilmek için kronik hava akımı kısıtlanmasının meydana gelmiş olması gerekir. Solunumun kısıtlanmasıyla birlikte vücuda yeteri kadar oksijen alınamaması ve vücuttan karbondioksitin yeteri kadar atılamaması gibi sorunlar meydana gelebilir. Çözümü için oksijen tüpü, oksijen konsantratörü, BPAP ve BPAP ST gibi cihazlar uygun parametrelerde ayarlanarak kullanılabilir.

KOAH Nedir?

K » Kronik » Sürekli olan
O » Obstrüktif » Tıkanıklık oluşturan
A » Akciğer
H » Hastalığı

KOAH daha çok ileri yaş hastalığıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde yapılan bir araştırmada KOAH görülme sıklığının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu saptanmıştır. Bunun sebebi kısaca, tütün ürünleri kullanımı ve zararlı gazların uzun süre solunması olarak açıklanabilir.

KOAH Bulguları Nelerdir?

Öksürük ve balgam şikayeti KOAH’ın başlangıcından itibaren vardır. Bu şikayetler zamanla artar, nefes darlığı ve hırıltılı solunum da bunlara eklenir. İlk etapta öksürük hafiftir ve sabahları şiddetlenir. Balgam atılmasıyla hasta rahatlar. Hastalık ilerledikçe öksürük şiddetlenir, balgam koyulaşır. Balgam üzerinde çizgi halinde kan görülebilir.

KOAH ilerlediğinde vücutta oksijen azlığı da gelişebilir. Bu nedenle ellerde, ayaklarda ve yüzde morarma görülebilir. Kronik oksijen sorunu ve tekrarlayan öksürük nöbetleri ilerleyen zamanda kalp yetmezliğine de neden olabilir. Hastalar genellikle geniş fıçı göğse sahiptir. Hastanın göğüs kafesinin ön ve arka çapı artmıştır. Boynundaki yardımcı solunum kasları belirgin hale gelmiştir ve nefes alırken hareketleri izlenebilir. Hasta dinlenirken solunum sesleri azalır, kalp sesleri derinden ve hafif duyulur. KOAH’lı hastalarda solunumun nefes verme safhası uzamıştır.

Dünyada her yıl 3 milyon kişi bu hastalıktan yaşamını kaybetmektedir. Diğer bazı hastalıklarda azalma görülürken KOAH görülme sıklığı %163 oranında artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en sık öldüren 4. hastalıktır ve her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır. Eğer tedbir alınmazsa yıllar sonra listenin en başına kadar yükselebilir ve dünyada en sık öldüren hastalık haline gelebilir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık öldüren hastalıklardan bir tanesidir. Daha çok ileri yaş hastalığıdır ve erkeklerde daha sık görülür. 40 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı artar. Yaşadığı solunumsal sıkıntıların KOAH’tan kaynaklandığını bilmeyen milyonlar mevcuttur. Bu hastalıkla ilgili toplumsal farkındalık hala yeterli seviyede değildir.

Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi semptomlar ile hastaneye başvuran hastalara akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yapılır. Bunların dışında EKG ve tam kan sayımı testleri de yapılabilir. Akciğer grafisinde KOAH‘a ilişkin bulgular saptanabilir. Solunum fonksiyon testleri ise KOAH tanısının objektif olarak kesinleştirilmesini ve ağırlık derecesinin belirlenmesini sağlar.

KOAH Etkenleri Nelerdir?

 • Tütün ürünlerinin kullanımı
 • Alkollü ürünlerin kullanımı
 • Hava kirliliği
 • Mesleki faktörler
 • Sosyoekonomik şartlar
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Genetik faktörler
 • Akciğerde tahribata yol açan hastalıklar

KOAH’ta Oksijen Tedavisinin Önemi Nedir?

Günümüzde KOAH’ı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Bazı ilaçlar ise hastalığın ilerlemesi sadece yavaşlatabilir. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatan en önemli etken ise tütün ürünleri kullanımını bırakmak ve hava kirliliği olan yerlerden uzak durmaktır. KOAH’lı bir hastanın kanında oksijen basıncı düştüğü için vücut dokularına yeteri kadar oksijen ulaşamaz. Oksijen azlığından öncelikle beyin olmak üzere kalp ve böbrek gibi birçok hayati organ zarar görebilir. Hastanın kanındaki oksijen basıncını ve miktarını arttırmak için “oksijen tedavisi” uygulanabilir. Bu tedaviyi rastgele uygulamak daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Uygun oksijen cihazının belirlenip uygun tedavi parametreleriyle kullanılması gerekir.

Oksijen tedavisi, yeteri kadar oksijen alamayan hastalara solunum desteği sağlar ve hastaların solunum sıkıntılarını bir nebze azaltır. Bu sayede hastaların konforunu ve yaşam sürelerini uzatır. Tedavi ile hastada akciğer damar basıncı azalır, uyku kalitesi artar, kas ve iskelet yapısı iyileşir ve hastanın kanında artmış olan alyuvarların sayısı normale döner. Böylece kısa zaman içinde nefes darlığı sorunu azalır ve hastalar kendilerini daha iyi hissederler. Oksijen tedavisinin doğru ve kesintisiz uygulanması hastaneye yatış sayısının ve süresinin azalmasına da imkan tanır.

Uzun süreli oksijen tedavisi için belirlenmiş bazı kriterler vardır. Kanda oksijen basıncının (paO2) 60 mmHg’nin ve oksijen saturasyonunun (SpO2) %90’ın altında olması, pulmoner hipertansiyon (akciğer yüksek tansiyonu) ile beraber bacaklarda ödem görülmesi, alyuvarların %55’in üzerine çıkması ve kalp yetersizliği riski olması gibi kriterler mevcutsa oksijen tedavisine başvurulabilir. Bu kriterlerin dışında hastanın yaşı, fiziksel durumu ve mevcuttaki diğer hastalıkları da göz önünde bulundurulur. Her KOAH’lıya oksijen tedavisi uygulanmayabilir. Hekimler hastanın tüm parametrelerini değerlendirerek tedavi kararını verir.

Oksijen tedavisinde doz ve süre hastaya göre ayarlanırken, kandaki karbondioksit basıncı (paCO3) ve kanın pH değeri de dikkate alınmalıdır. Gelişigüzel yapılan oksijen tedavisi hastaya zarar verebilir. KOAH için oksijen tedavisi uyku esnasında da sürdürülmelidir. Bu sayede uyku sırasında oksijen basıncının (paO2) düşmesine neden olabilecek ritim bozukluğunun ve tansiyon yükselmesinin etkileri azalmış olur. Yapılan araştırmalar, tedavi süresi ne kadar uzun olursa hastanın yaşama süresinin de o kadar fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin, günde 19 saat oksijen alması gereken hastalar arasında bir araştırma yapıldığında, uyku dahil 19 saat oksijen alan hastalarla, gündüzleri uyanık oldukları zaman sürecinde 12 saat oksijen alan hastaların iki sene sonra hayatta olup olmadıklarına bakıldığında 19 saat oksijen alanların diğer gruptakilere göre %50 oranında daha uzun yaşadığı belirlenmiştir.

KOAH’lı hastaların kanındaki oksijen basıncı (paO2) zaten düşüktür; KOAH ataklarında daha da düşer. Bu durum pratik olarak hastanın tırnaklarının ve dudaklarının morarmasından anlaşılabilir. Ayrıca pulse oksimetre adı verilen cihazlarla parmaktan oksijen ölçümü yapılabilir. Böylece anlık olarak hastanın vücudundaki oksijen oranı tespit edilebilir. Bu oranın %90’ın altına düşmesi kandaki oksijenin yeterli olmadığının bir göstergesidir. Bundan daha güvenilir olan yöntem ise arter kanındaki oksijen basıncının (paO2) ölçümüdür. Pulse oksimetreyle ölçüm her yerde yapılabilir ancak arter kanındaki oksijen basıncının ölçümü için laboratuvar ortamı gerekir. Arter (atardamar) kanından örnek alınarak yapılan ölçüm ile karbondioksit basıncı (paCO3) ve kanın pH değeri de belirlenebilir. Oksijen basıncının (paO2) 60 mmHg’nin altına düşmesi hastanın vücut dokularına giden oksijenin yetersiz olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Bu hastalara oksijen tedavisi uygulanarak oksijen basıncının 60’ın üzerine çıkması sağlanmalıdır. Tedavi uygulanırken oksijen akış hızı genellikle dakikada 1-2 litre kadar ayarlanmalıdır. Bu ayar hastanın durumuna göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla dakikada 2 litrenin üzerine çıkılması önerilmez.

KOA hastalarında uzun süreli oksijen tedavisi oksijen konsantratörleri ve oksijen tüpleri ile yapılır. Evlerde ve kliniklerde kullanılabilen oksijen konsantratörleri kapasitelerine ve özelliklerine göre 5 ana kategoriye ayrılır. Oksijen tüpleri ise kapasitelerine ve özelliklerine göre 30 çeşittir. Hastanın tedavisi için solunumsal ihtiyaçlarına uygun ürünler tespit edilip kullanılmalıdır.

Oksijen Konsantratörü Çeşitleri

 • 3L/dk Oksijen Konsantratörü
 • 5L/dk Oksijen Konsantratörü
 • 10L/dk Oksijen Konsantratörü
 • Taşınabilir Oksijen Konsantratörü
 • Kişisel Oksijen İstasyonu

Oksijen Tüpü Çeşitleri

 • 1 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 1 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 1 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 2 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 2 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 2 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 3 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 3 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 3 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 4 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 4 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 4 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 5 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 5 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 5 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 10 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 10 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 10 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 20 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 20 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 20 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 27 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 27 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 27 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 40 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 40 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 40 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü
 • 50 Litre Pin Index Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 50 Litre Vanalı Alüminyum Oksijen Tüpü
 • 50 Litre Vanalı Çelik Oksijen Tüpü

KOAH’ta PAP Tedavisinin Önemi Nedir?

KOAH tedavisi için kullanılabilen PAP cihazları genellikle BPAP ve BPAP ST’dir. BPAP cihazları, Bilevel CPAP cihazları da denir, üst solunum yolları veya akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. Bu cihazlar non-invaziv solunum maskeleriyle uygulanır. Soluk borusuna (trakeye) delik açmadan maske yardımıyla solunum desteği verilmesine non-invaziv mekanik ventilasyon denir.

Non-İnvaziv Solunum Maskeleri Nelerdir?

 • Burun Yastıkçıklı Maske
 • Nazal Kanül
 • Nazal Maske
 • Oral Maske
 • Ora-Nazal Maske
 • Tüm Yüz Maskesi

BPAP ve BPAP ST cihazları çalışma şekli bakımından birbirine çok benzese de aralarında birkaç parametre açısından farklar vardır. Her iki cihaz da iki kademeli, sürekli pozitif yönlü solunum yolu basıncı üretir. İki kademeli solunum yolu basıncı demek kişi nefes alırken (IPAP) ve nefes verirken (EPAP) farklı basınçlar uygulanması demektir. IPAP ve EPAP farkı BPAP cihazlarının genel özelliğidir. Bununla birlikte BPAP ST cihazlarında ayrıca ayarlanabilen I/E ve frekans parametreleri mevcuttur. Bu sayede, verilen solunum desteğinin süre parametresi de ayarlanabilir. BPAP ve BPAP ST arasındaki fark BPAP ST cihazlarında süre parametresinin ayarlanabilmesidir.

I/E = Inspiratory time/expiratory time = Nefes alma süresi/nefes verme süresi = İnspirasyon süresi/ekspirasyon süresi = İnspirasyon süresinin, ekspirasyon süresine oranıdır. Sağlıklı bir yetişkinde I/E oranı genellikle 1/2’dir.

Frekans = Rate = Dakikadaki solunum sayısıdır. Normal solunum sayısı yetişkinlerde genellikle dakikada 8-14 arasındadır. Çocuklarda ise daha yüksektir.

IPAP = Inspiratory positive airway pressure = İnspiratuar solunum yolu basıncı = Nefes alma esnasında solunum yolunda oluşan basınçtır. Bazı cihazlarda “Pi” olarak belirtilir.

EPAP = Expiratory positive airway pressure = Ekspiratuar solunum yolu basıncı = Nefes verme esnasında solunum yolunda oluşan basınçtır. Bazı cihazlarda “Pe” olarak belirtilir.

BPAP cihazlarında, sabit tek bir basınç parametresi yerine, nefes verme aşamasında nefes alma aşamasına göre daha düşük basınç uygulanır. Bu sayede akciğer içinde basınç farkı oluşur. Oluşan basınç farkı hastanın daha kolay nefes alıp vermesini sağlar. Özellikle nefes verme safhasında azalan basınç akciğerlerde biriken karbondioksit gazının kolayca dışarı atılabilmesini de sağlar. Ayrıca sabit bir basınç yerine değişken basınç uygulanması hastanın PAP cihazlarıyla uygulanan tedaviye daha olumlu sonuç vermesine olanak tanır.

BPAP cihazları genellikle aşağıdaki 3 durumda kullanılır:

 • Obeziteye bağlı hipoventilasyon durumunda
 • KOAH gibi akciğer kaynaklı bir hastalık olduğunda
 • CPAP cihazlarına uyum sağlayamayan hastalarda

BPAP ve BPAP ST cihazları, oksijen konsantratörleri ve oksijen tüpleri ile birlikte de kullanılabilir. Hastanın ihtiyacı olan fazladan oksijen desteği bu şekilde sağlanabilir.

Yorumlar

Ali arat - 29 Ekim 2016 14:05
Ben oksijen kondansatoru ile beraber gece yatarken ikisini bir kullanıyorum bir zararı olurmu acaba

Celil Çağlar ÖZLÜ - 29 Ekim 2016 23:31
Ali Arat, merhaba. Oksijen konsantratörünü BPAP cihazıyla birlikte kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır.Ayhan - 20 Kasım 2019 04:40
Merhaba. Babam 10. Gundur. Pendik. Bölge. Hastanesinde. Solunum. Cihazına. Bağlı. Uyutuluyor. Yani. Yanlismi. Dogrumu bilirmiyiz. Sayin. Hekim bey. Adamin. Elerini. Ayaklarını. Bağlıyorlar. Ağzındaki. Hortumu. Çıkarmasın. Diye. Normal. Bu. Tam. Bir. Işkence. Deyilmi.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 20 Kasım 2019 17:00
Ayhan, merhaba. Özellikle hareketlerini kontrol edemeyen hastalar bu tip uygulamalara maruz kalabilmektedir. Hastanız hareketlerini kontrol edemiyorsa, kontrolsüz bir şekilde solunum cihazının hortumlarını söküp hayati risk oluşturmasın diye hastane tarafından alınan bir önlemdir diye tahmin ediyorum. Durumu ilgili hekimle görüşmenizi tavsiye ederim.eren - 18 Ocak 2020 04:31
hocam babam koah baslangicinda tedavisi konuldu sigarayi birakmiyor ama hala
doktorada gitmiyor
O2 tupu almayi dusunuyorum internet uzerinden basinci veya sureyi nasil ayarlicam

Sesan - 18 Ocak 2020 12:39
Eren, merhaba. Öncelikle kişinin bir hekim tarafından muayene edilmesi ve sonrasında tedavisinin planlanması gerekir. Oksijen tüpünü hekim önerisi olmadan alıp kullanabilirsiniz ancak riskli olabilir. Bu tedaviyi rastgele uygulamak daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Uygun oksijen cihazının hastaya uygun tedavi parametreleriyle kullanılması gerekir. Oksijen tedavisinde doz ve süre hastaya göre ayarlanırken, kandaki karbondioksit basıncı (paCO3) ve kanın pH değeri de dikkate alınmalıdır. Gelişigüzel yapılan oksijen tedavisi hastaya zarar verebilir.Sedat Dağtekin - 1 Temmuz 2022 11:38
Merhaba. Babam hem KOAH hastası hem 4. Evre akciğer kanseri. Bu cihazı bilevel s modunda kullanıyoruz. Doktor ipap değerini 20 epap değerini 6 olarak. Ayarladı. Babam basıncı yüksek olduğu için rahatsız oldu. İpap değerini 18 e düşürdüm bi sıkıntı olur mu?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 1 Temmuz 2022 18:18
Sedat Dağtekin, merhaba. PAP cihazlarındaki basınç değişikliklerini hekim onayı olmadan yapmayınız. Hastaya zarar verebilirsiniz.Kübranur zarari - 16 Nisan 2021 11:10
Merhaba hocam babam 15 gündür yogun bakımda corona dan yattı corona negatif ti bi haftada ama suan oksijen düzelmedi günde 30 litre dakika oksijen veriyolarms ve 2 3 sefer bpap yapılıyormuş daha önce hava tedavileri görmedik bu konuda hicbi bilgimiz yok ve biz artık cok endişe ediyoruz 15 günde düzelmedi cigerleri diye 30 litre dakika alan bi hasta cok agır mıdır normal midir hemen toparlanmaması doktorlar orta diyo bilinci acık diyo p

Sesan - 17 Nisan 2021 11:38
Kübranur Zarari, merhaba. Hastanızın alması gereken oksijen akış miktarı hekimler tarafından belirlenir. Eğer yetersiz gelirse hekiminiz verilecek oksijen miktarını arttıracaktır. Ayrıca PAP uygulamaları da hekim kontrolünde devam etmelidir. Hastanın durumunun ne kadar kritik olduğunu ilgili hekime sormanızı tavsiye ederim.Özge özdemir - 5 Kasım 2021 00:24
Merhabalar hocam babam son 3 aydır devamlı oksijen değerleri 24 saat oksijen makinesi kullanmasına ramen yüzde 85 lerde oluyor hastaneye yogun bakımda yattığı zamanlar yüzde 94 cıkıyor eve geldiğimizde ise bu değerler 4 gün icinde tekrar 85 düşuyor.En son yuzde 75 indi ve tekrar yogun bakıma alındı 10 gün hastanede kaldık yine yuzde 94 geldi.Ama hastaneden cikinca 4 gün sonra dusuyor.Ve konuşmaları cok mantiksiz seyler oluyor.Ne yapmalıyiz.

Sesan - 6 Kasım 2021 11:31
Özge Özdemir, merhaba. Kullanmakta olduğunuz cihazın oksijen üretme yoğunluğunu ölçtürüp, hastanede verilen akış miktarı ile evde kullanılan akış miktarını karşılaştırabilirsiniz. Sorun cihazın oksijen üretme yoğunluğunda veya akış miktarı ayarında olabilir. Bu durumunda yetkili bir teknik servise danışmalısınız.Cem gedik - 2 Şubat 2020 02:09
Mrb hocam kayın validem koah hastası hem oxygen concentrator ve bipap cihazı kullanıyor.6 ve 20 basınç a ayarlandı doktor tarafından fakat uyum sağlayamıyor. Koah hastalarının uyurken o2 si düşer mi uykuda o2 seviyesi kaç olmalı?

Sesan - 3 Şubat 2020 09:25
Cem Gedik, merhaba. Uykudayken vücut hareketsizleşir ve kan akışı yavaşlar. Bu nedenle oksijen daha az harcanır. Fakat yine de oksijen saturasyonunun %90 ve üstü olması gerekir. Nabız da aynı şekilde uyku esnasında yavaşlar. Eğer hasta mevcut basınç ayarıyla rahat edemiyorsa hekime danışılmalıdır. Hekim uygun görüyorsa basıncı değiştirecektir. Ayarlanandan farklı basınç uygulandığı düşünülüyorsa cihaz arızalı da olabilir. Bu durumda yetkili teknik servisin cihazı kontrol etmesi gerekir.Zeynep Akgün - 16 Ağustos 2020 20:10
Annem bu cihazı kullanırken sol koldan başlayıp vücuda yayılan uyuşma gerçekleşti sebebi bpap mı acaba:(

Sesan - 17 Ağustos 2020 15:28
Zeynep Akgün, merhaba. PAP cihazları uzuvlarda uyuşmaya neden olmaz ancak solunum eforu nedeniyle yorgunluk hissi verebilir. Uyuşma, tansiyon kaynaklı veya farklı bir rahatsızlıktan ötürü olabilir.

Zeynep Akgün - 25 Ağustos 2020 18:51
Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Tansiyonu evet düşüyor normalde hipertansiyon hastası tansiyon düşürücü ilac verilmiş ve idrar söktürücü kullanıyor tansiyonu düşükken mecbur ilaçları kullanıyorum kullanırken tereddütte kalıyorum ama hocam.

Sesan - 26 Ağustos 2020 12:33
Zeynep Akgün, merhaba. Farklı hastalıklar için farklı ilaçlar kullanıyorsanız bir ilaç diğerinin etkinliğini azaltabilir veya yan etkisini arttırabilir. İlaçların yan etkilerinden şikayetiniz varsa mutlaka hekiminize danışmalısınız.Recep Gökhan Savaş - 25 Kasım 2022 10:11
Hocam babam için en iyi apne makinesi hangisidir acaba ?Mahmut - 11 Nisan 2018 00:01
Merhaba babam tuvalete çıktıktan sonrs olsijeni 65 e kadat düşüyor ne yapmamız gerekli yeni makinemi alalım 10 mt uzun kabşoda aldık bi işe yaramadı devamlı oksijen kullanan hastanın hayat standartını artırmak için ne tavsiye ediyorsunuz

Celil Çağlar ÖZLÜ - 11 Nisan 2018 13:09
Mahmut, merhaba. Bahsettiğiniz duruma bakılırsa hastanın oksijen tedavisine kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor. Hastanın oksijen saturasyonunun düşme sebebinin kanülün uzunluğundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle tuvalete giderken hareket ettiği için oksijen sıkıntısı yaşıyordur. Eğer hasta sabit duruyorsa ve uzun kanülle birlikte cihazı kullanıyorken oksijen saturasyonu düşüyorsa, o zaman kanülde bir tıkanıklık olması muhtemeldir. Bunun dışında hasta hareket halindeyken cihazın oksijen seviyesini geçici olarak arttırabilirsiniz. Diğer seçenek ise taşınabilir oksijen tüpü alarak hasta tuvalete giderken kullanabilirsiniz. Eğer hastanın şu an kullandığı oksijen konsantratörü 5 litre/dakika ise ve yeterli gelmiyorsa, doktorunuza danışarak 10 litre/dakika kapasiteli cihaz almanız gerekebilir.Hulusi - 30 Temmuz 2018 23:43
Merhaba babam koah hastası şu anda ilaçlarla birlikte 3 dk/litre oksijen alıyor ve 82 civarında tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden dışarı çıkmak istediğimizde taşınabilir bir cihaz getekiyor. Tanıdığımız birinde respironics remstar pro uyku terapi cihazı varmış bununda okijen verdiğini belietiyor başka bir yere çıktığımızda bu cihaz işe yararmı. Acil cevap verirseniz çok memnun olurum sizin vereceğiniz cevaba istinaden hareket edeceğim.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 1 Ağustos 2018 17:41
Hulusi, merhaba. Dışarıdan aldığı atmosfer havasını kullandığı için PAP cihazlarının fazladan oksijen verme özelliği yoktur. Cihazlar ayarlanan tedavi basıncını hastaya uygular. Daha yoğun seviyede oksijen desteğine ihtiyaç duyuluyorsa haricen oksijen konsantratörü kullanılabilir. Taşınabilir oksijen konsantratörü ise geçici şekilde hastanın solunumsal ihtiyacını karşılayabilir. Hastanızın durumuna bakılırsa yüksek kapasiteli bir cihaz tedarik etmeniz gerekir.Aynur Çetin - 31 Ocak 2020 15:23
Merhaba, Annem koah hastası oksijeni makineye bağlı değilken 85 in altına düşmüyor fakat annem yinede oksijen maskesini takmak istiyor. Sürekli oksijen alımı zararlı mıdır?

Sesan - 31 Ocak 2020 16:19
Aynur Çetin, merhaba. Hastanın fazla oksijen almasının görünürde bir zararı yoktur ancak kişi oksijeni bir cihaz yardımıyla almaya alışırsa bu durum akciğerlerde tembellik oluşturabilir. Böylece kişinin devam eden hayatında oksijen cihazına olan ihtiyacı gün geçtikçe artabilir.Yakup efil - 27 Ekim 2021 19:19
Hocam iyi günler annem 28 gün coronadan yoğun bakımda tedavi gördü şimdi evde oksijen cihazi ile Bipap kullanıyoruz. Buna rağmen oksijen değeri çok düşük 70 lere kadar düşüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz . Yardımcı olabilir misiniz. Ayrıca Bipap cihazı da kullanırken oksijen değeri 85 oluyor ikisini bir mi kullanalim.

Sesan - 28 Ekim 2021 11:12
Yakup Efil, merhaba. Cihazların kullanımı doktor tarafından belirlenen standartlarda olmalıdır. BPAP cihazı ile birlikte oksijen verilebilir. Bunun için BPAP cihazınızın maskesinin üzerinde oksijen portu bulunmalıdır. Oksijen portuna konsantratörden gelen ara bağlantı hortumu takıldığında iki cihaz ile birlikte tedaviye devam edilebilir. Eğer klinik buldularda değişiklik yoksa doktorunuza danışmanızı öneririzGökhan oral - 26 Eylül 2018 19:00
Hocam iyi günler şu anda babam yoğun bakımda yatmakta koah hastası hastane de yatarken enfeksiyon kapmış akciğerinde büzülme var makina takacaklar sizce durum nasıl olur

Celil Çağlar ÖZLÜ - 27 Eylül 2018 16:39
Gökhan Oral, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Yoğun bakımdaki bir hasta için yorum yapmak oldukça zordur. Ancak hastanın doktoru, primer ve sekonder hastalıkları birlikte değerlendirerek ve kullanılan ilaçları da göz önünde bulundurarak en doğru yorumu yapabilir.Ceyhun - 2 Ocak 2019 17:12
Hocam merb sorum şudur… Babam gribal bir hastalık yaşadı acile geldik sonuçlar temiz çıktı röntgen kan gazı ciğerde su birikmesi v.s hiç bir sonuçta kötü demedi fakat ewe geldiğimizde oksijeni çıkarttığında 10 dk bir düşüyor hasta olmadığı eski halindeyken kesintisiz oksj… Alıp bıraktığında sabahtan aksama kadar düşmüyordü örnek… Oksijen 98 de bırakıp aksam ölçtüğümüzde en faxla 87 oluyordu şimdi öle deil dr… Hafif enfeksiyonda var dedi antibiyotik verdi bitirdi balgam çıkıo zaten eski durumuna nasıl döner tşk

Celil Çağlar ÖZLÜ - 3 Ocak 2019 10:32
Ceyhun, merhaba. Hastanızın sürekli oksijen konsantratörü kullanma ihtiyacını tam olarak anlayamasam da KOAH nedeniyle oksijen ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu tip hastalarda yılda birkaç kere KOAH alevlenmesi denilen ataklar oluşabilir. Bu durumda nefes darlığı, öksürük ve balgam miktarı artar. KOAH alevlenmelerinin %70-75’i bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır, geri kalanı ise virüslerden. Hekim, eğer uygun görürse, antibiyotik tedavisine başlayabilir. Ayrıca KOAH hastalarının her yıl Eylül-Ekim aylarında doktor kontrolünden geçmesi ve doktoru uygun görüyorsa grip aşısı olması gerekir. Bunun dışında 5-10 yılda bir pnömoni (zatüre) aşısı da yaptırmaları önerilir. Tüm aşı, ilaç ve cihaz kullanımları öncesinde hekim önerisi mutlaka alınmalıdır.Erdoğan nazlı - 1 Şubat 2022 00:23
Hocam annem oksijen makinası kullanıyor ama yürümekte çok zorlanıyor tuvalete gidince bile mola veriyor bpap cihazından bahsedilmiş yorumlarda tavsiyeniz nedir ?Sef - 12 Şubat 2019 23:49
Hocam iyi aksamlar. Babam yaklasik 2 senedir koah hastasi ve kronik bronsit suan bronsiti atlatmaya calisiyor. Nefesi ve cigerleri kendisini cok zorluyor gun icinde. Doktor bpap cihazi onerdi fakat kan gazi testine gore raporunu yazamadi. Bir yakinimiz bize oksijen concentratorunu verdi. Bpap ve o.concentratorun farki var midir? Bpap cihazi mi almaliyim? Simdiden tesekkurler.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 13 Şubat 2019 01:41
Sef, merhaba. BPAP ve oksijen konsantratörü farklı cihazlardır. BPAP cihazı doktorun önerdiği parametrelere bağlı kalarak hastanın solunum yoluna basınçlı hava gönderir, oksijen konsantratörü ise yüksek yoğunlukta oksijen gazı üretir. Bu cihazlar tek başına kullanılabildiği gibi birlikte de kullanılabilir. Her ikisi de hekim önerisiyle kullanılan cihazlardır. Hastanıza uygun cihaz tedavisini ancak hekiminize danışarak öğrenebilirsiniz.Özlem Sezgin - 25 Kasım 2019 21:02
Hocam merhaba
Babamda solunum yetmezliği var. Bpap cihazını oksijen konsantratörümile kullanıyoruz. Gündüz 2 gece 4 saat olmak üzere 6 saat kullanılmasını dr önerdi. Babam bazen 14-15 saat takıyor. Bunun zararı olur mu? Bpap cihazı fazla takılması sorun yaratır mı

Celil Çağlar ÖZLÜ - 26 Kasım 2019 17:00
Özlem Sezgin, merhaba. Öncelikle, hastanızın hekimine danışmanızı ve hekim önerilerine uymanızı tavsiye ederim. Bunun dışında, BPAP cihazlarını önerilenden daha uzun süre kullanmak, eğer doğru şekilde kullanılıyorsa, hastaya bir zarar vermeyecektir. Cihazları, hekiminizin raporda belirttiği parametrelerde kullanmanız gerekir.Gökay - 6 Aralık 2019 11:02
İyi günler ben kistik fibrozis hastasıyım son 4gundur karbondioksit yukselmesine bağlı tikanmalarim var bipap isimli makinemle hava almaktayım bu durum kaç günde veya kaç haftada normale döner evde bipap kullanmaktayım hastaneye gitmem gereklimi? karbondioksit yukselimi evde bipap kullanımı ile normale döner mi cevaplarsanız sevinirim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 6 Aralık 2019 14:07
Gökay, merhaba. BPAP cihazları hekim önerisiyle kullanılmalıdır. Düzenli kullanılırsa kanda biriken karbondioksit gazı normal seviyeye dönebilir. Etki görmezseniz hastaneye tekrar başvurmanızı tavsiye ederim.Ercan - 14 Aralık 2019 20:44
Soguk alginligi nedeniyle doktora gittim röntgen cektiler.daha sonra kronik bronsit deyip hastaneye gönderdiler.hastanede tekrar röntgen cektiler,kan tahlili en az üc defa,balgam testi idrar testi,solunum fonksiyon testi üc gün antibiyotik tedavisi yaptilar.bütün test seferleri normal cikti.hastane akut bronsit oldugumu bütün testlerde koah olamadigimi söylüyor.fakat ev doktorumda sadece bir röntgen filmine dayanarak kronik bronsitsin diyor.su an kafam karisti lütfen siz de bir cevap verin

Celil Çağlar ÖZLÜ - 15 Aralık 2019 16:25
Ercan, merhaba. Anlattığınız kadarıyla tüm testler yapılmış. Bu konuda yalnızca hekimlerin önerilerine uymanızı tavsiye ederim. Birkaç farklı hekime muayene olup farklı yorumlar da alarak değerlendirme yapabilirsiniz.Defne - 15 Aralık 2019 15:25
Ciğerleri neredeyse tamamen sönmüş sağ iki sol üst olmak üzere üç lobu alındı 70 yaşında
Bpap cihazı neredeyse tüm gün takılı yetersiz kalırsa burnundan ciğere hortumla gireceğiz dediler nasıl bir süreçtir hocam hiç kalkamıyor zaten yatalak bir hasta olarak mı hayatını idame ettirecek yoksa daha iyi birşeyler söylenebilir mi

Celil Çağlar ÖZLÜ - 16 Aralık 2019 09:35
Defne, merhaba. Cihazları ve ilaçları hekimlerin önerdiği şekilde kullanmaya devam etmelisiniz. Bunun dışında hastanızın sağlık durumuyla ilgili yorum yapmam doğru olmayacaktır.Gökay - 23 Ocak 2020 17:39
Hocam iyi günler tekrardan dediğim üzere hastalığım sebebi ile bipap kullanmaktayım sizce bipap oral maskeylemi daha etkili yoksa nazal maskeylemi veya oral ve nazal ikisi bir arada olan maskeylemi daha etkili olur cevabınızı bekliyorum teşekkürler

Sesan - 24 Ocak 2020 16:59
Gökay, merhaba. Hastanede hangi maskeyle cihaz uygulaması yapıldıysa o tip maskeyle tedaviye devam edebilirsiniz.Kübra köse - 8 Şubat 2023 01:11
Merhaba doktor bey bende astım KOAH ve uyku apnesi var hastaneye sıra gelsin makinemi alayım diye bekliyorum kandaki oksijen 98 ilaçlarımı düzenli kullanıyorum baş ağrısı hiç geçmiyor 3 haftadır deli oluyorum halbuki 4 aydır iyiydim ilaclarimla geceleri uykudan uyanıyorum ne yapmam gerekiyor

Sesan - 27 Şubat 2023 16:54
Kübra köse, merhaba. Bu konu hakkında hekiminize danışmanızı tavsiye ederim. Uygun tedavi şeklinize hekiminiz karar verebilir. Sağlıklı günler dilerim.Gökay - 15 Mart 2020 16:40
Hocam iyi günler ben geçende yazmistim size hatırlarsınız belki kistik fibrozis hastasıyım şuan evde tedavime devam ediyorum fakat kafama takılan bı soru var son iki üç gündür bipap cihazımda sorun var 4-12 dönüşümlü alıp vermeli hava alıyorum fakat satrasyonum 75 77 civarı bipap takılıyken oksijen düşükse duzelmiyormuydu 77satrason benim kafamı karıştırdı halbuki hava akımı aldıkça oksijen düzelmesi gerek sizce sorun neyden kaynaklı olabilir cihazdanmi kaynaklı yoksa bendenmi bu sorunu merak ettim cevaplarsaniz sevinirim

Sesan - 16 Mart 2020 17:46
Gökay, merhaba. Oksijen saturasyonunuz çok düşük seyrediyor. Bu şekilde devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı ve cihazınızı yetkili teknik servise göndermenizi tavsiye ediyorum. Cihazınızın servis kılavuzuna göre test edilmesinde fayda var.mustafa tatlarlı - 13 Ağustos 2020 18:57
merhaba hocam babam kuah hastasi ve cigerleri son demindeymis 11 gun yogun bakimda yatti doktoru bpap cihazi verdi evdede oksijen konsantrasyon cihazi vardi ben ikisini bir bagliyorum cigerlerde patlama olurmu doktoru gunde 16 saat baglanmasini soylemisti fakat babam gunde 6 saat kadar baglatiyor yardimci olursaniz sevinirim tesekkurker

Sesan - 14 Ağustos 2020 12:44
Mustafa Tatlarlı, merhaba. BPAP ve oksijen cihazlarını birlikte kullanmak akciğerlerde patlamaya neden olmaz. Ayrıca, bu tip cihazların hekim kontrolünde ayarlanması gerekir. Hekiminiz cihazları nasıl kullanmanızı önerdiyse o şekilde kullanmalısınız. 16 saat denildiyse 16 saat kullanmalısınız.Mrt Brn - 17 Mart 2020 18:36
Hocam destekleriniz için teşekkür ederim. Bpap cihazlarının solunum destek cihazıyla farkı nedir acaba. Kullanım kılavuzunda solunum destek cihazı değildir yazıyor fakat bunu riske girmemek için tedbir amaçlı mı yazıyorlar yoksa gerçekten çok ciddi fark var mı?.

Sesan - 18 Mart 2020 17:50
Mrt Brn, merhaba. BPAP cihazları solunum hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı için kullanım kılavuzunda solunum destek cihazı değildir diye bir ibare yazılmış olabilir.mehmet kara - 26 Haziran 2020 18:38
Merhaba Cpap cihazi astım tedavisinde kullanilabilir mi? tesekkur ederim.

Sesan - 27 Haziran 2020 11:50
Mehmet Kara, merhaba. CPAP cihazları astım tedavisinde kullanmaya uygun değildir. Herhangi bir ilaç veya cihaz kullanımından önce mutlaka bir hekime danışmalısınız.Sercan - 8 Nisan 2020 00:58
Hocam Merhaba, Babam yakaşık 2.5 ay önce ağır bir zatürre geçirdi ve kendisi 60 yaşında. Hastalığı atlattıktan sonra bir daha grip oldu ve sonrasında nefes darlığı başladı. 2 hafta önce doktora götürdük. Film solunum testi derken yüzde 30 koah dendi. Bir ilaç verdi ve 30 gün kullanıp gelmesini istedi. Şu an derin nefes alamadığından şikayetçi ve nefes darlığı devam ediyor. Zatürrenin etkileri mi koah mı bilmiyoruz ve eskiden böyle değildi. Bu cihazlardan almam bir işimize yarar mı bu yaşadığı nefes darlığını azaltır mı ? Cevap verirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

Sesan - 9 Nisan 2020 12:22
Sercan, merhaba. KOAH’lı kişiler oksijen desteği ile nefes darlığının üstesinden gelebilirler. Ancak kullanılacak cihazın ve tedavi parametrelerinin hekim tarafından belirlenmesi gerekir.Gökay Özkan - 18 Haziran 2020 19:43
Merhaba hocam bipap gece 6 gündüz 4 saat olarak almaktayım fakat son zamanlarda bipap takılı iken 86-87olan satrasyon değerim bipap cikartigim zaman 80in altına düşüş oluyor sizce zaman olarak fazlamı takmaliyim bipap cikarttigim andaki satrasyondaki düşüş sebebi sizce ne olabilir düşüncelerinizi bekliyorum

Sesan - 19 Haziran 2020 16:28
Gökay Özkan, merhaba. Hastalığınız ilerlemiş ve böylece ihtiyacınız olan tedavi parametreleri değişmiş olabilir. Hekiminize danışmanızı öneririm.Nazlı Erdoğan - 3 Temmuz 2020 14:28
Merhaba hocam annem kalp nakli bekleyen hasta. Yapay kalp cihazlı. Şimdi uyku halindeyken yoğun bakıma kaldırıldı. Karbondioksit yükseliyor oksijen düşüyor diyorlar. Bipap ve oksijen tüpü yazdılar evde de kullanacak. Acaba sürekli mi kullanacak. Oksijenden çıkarınca satürasyon 75lere geliyor. Satürasyon cihazı yanıltıcı olabiliyor mu acaba. Karbondioksit yükselmesi geçici olabilir mi ? Bu haftalığın adı ne oluyor. Akciğerde anlamadığımız bir problem var dediler. Teşekkürler

Sesan - 3 Temmuz 2020 17:08
Nazlı Erdoğan, merhaba. Oksijen saturasyonunun (SpO2) %90’ın altında seyretmesi sağlıklı bir durum değildir. Oksijen cihazını durdurunca kişinin oksijen saturasyonu hemen düşüyorsa bu durum hastalığın ilerlemiş olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Pulse oksimetrede bir arıza olduğunu düşünüyorsanız teknik servisten cihazın kontrol edilmesini isteyebilirsiniz. Solunum cihazları uyku esnasında da kullanılabilir. Uygulama süresi genellikle raporda belirtilir. Belirtilmemişse hekiminize danışmalısınız. Tedavi sürecini hekiminizin belirttiği şekilde devam ettirmelisiniz.ERTAN AKSAN - 28 Ekim 2020 14:01
SEVGİLİ HOCAM MERHABA. 2.5 YIL ÖNCE ÖZEL BİR HASTANEYE APNE TEDAVİSİ İÇİN GİTTİM. KOAH BAŞLANGICI VE İLERİ DERECE APNE TEŞHİSİ KOYDULAR. BPAP S CIHAZI VERDİLER 13/9 HAVA BASINCI VERİYOR CİHAZ İLK ZAMANLAR ÇOK İYİYDİM FAKAT SON BİR YILDIR YİNE UYKUSUZ VE YORGUN HİSSEDİYORUM KENDİMİ… TEKRAR MUAYENE OLMALIMIYIM YA DA CİHAZ ORANLARI MI DEĞİŞMELİ, FİKRİNİZİ ALABİLİRMİYİM. E.A.

Sesan - 29 Ekim 2020 12:54
Ertan Aksan, merhaba. Hastalığınız ilerlemiş olabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz tedavi parametreleri de değişmiştir. Tekrar muayene olmanızı tavsiye ederim.Merve - 8 Mart 2021 19:39
Merhabalar Bpap cihazı oksijen kondansatörü gibi hastaya oksijen desteği sağlar mı

Sesan - 9 Mart 2021 08:36
Merve, merhaba. BPAP cihazları sadece ortam havasını kullandığı için oksijen konsantratörleri gibi fazladan oksijen desteği sağlamaz.Ayşe Nur Kılıç - 9 Mayıs 2021 14:15
hocam merhaba biz babaanneme sadece oksijen makinesi takıyorduk. Geçenlerde hastaneye bilinci kapalı olduğu için yatırıldı kandaki karbondioksit miktarı çok yükselmiş şimdi hastaneden çıkardık ve bpap cihazı takıyoruz. bpap ı taktığımda kalp atışı 90 lara bile çıkabiliyor kalp yetmezliği de var. 86 yaşında babaannem. Gereken bilgileri doktorlarımızdan almıştık fakat bunu danışamadık acaba kalp atışının bu kadar yükselmesi normal midir?

Sesan - 10 Mayıs 2021 10:10
Ayşe Nur Kılıç, merhaba. Cihaz ile hasta senkronizasyonu sağlanamadıysa böyle durumlar oluşabilir. Cihazı kullanırken kalp atışının çok fazla yükselmesi normal bir durum değildir.Umut İçer - 1 Temmuz 2021 09:07
Hocam merhabalar, Babam koah hastası evde oksijen makinesi, buhar makinesi ve karbondioksit makinesi kullanmakta fakat sürekli karbondioksiti yükselip oksijeni düşüyor sürekli solunum sorunu yaşıyor hastaneye gittiğimizde tedavi ediliyor 2-3 gün solunumu düzeliyor daha sonra tekrar aynı sorun oluyor. Gitmediğimiz hastaneye veya doktor kalmadı. Evdeki Karbondioksit makinesinde 12vv ile kullanmakta acaba 15vv ile kullanım yapsak bir faydası olabilir mi? Sorumu yanıtlayıp yol gösterirseniz çok memnun olacağım şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.

Sesan - 2 Temmuz 2021 12:50
Umut İçer, merhaba. Bu tip cihazların kullanım şekilleri hastanın tanısını veya genel durumunu takip eden hekimler tarafından belirlenir. Bu konuda en iyi ve sağlıklı olacak desteği hekiminizden alabilirsiniz.

Hocam babam zatürre nedeniyle hastanede yattı daha sonra koah teshisi konuldu satürasyon 30 karbondioksit 54 po2 27 solunum cihazı olmadan. Solunum cihazı aldık 2 ltrde calısıyor satürasyon 96 ya cıktı normale döndü ama babam sürekli uyuyor hep uylu hali var bilinç bulanık ne yapmam lazım

Merhaba. Acil durumlarda oksijen cihazının seviyesini geçici olarak yükseltebilirsiniz. Ancak bahsettiğiniz problemi hastanın hekiminize sormanızı öneriyorum.