Özel Hastanede Haksız Şekilde Ücret Alınıyorsa Ne Yapmalıyız?

Hastalar rahatsızlıkları durumunda hastanelerin sağlık hizmetinden faydalanırlar. Sağlık hizmeti belirli şartlarda vatandaşlara ücretsiz olarak verilir. Kişiler ücretsiz sağlık hizmetinden devlet hastanelerinde faydalanabilirler ancak bazı durumunda ücreti mukabilinde sözleşmeli sağlık kuruluşlarından yani özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilirler.

Sağlık uygulamalarındaki ve ürünlerdeki fiyatlandırma Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde belirtilmiştir. Ücretli sağlık hizmetinde kurum hastaya yapacağı uygulama için önceden fiyat belirtmelidir. Devlet hastanelerinde yapılan ücretsiz uygulamalar özel hastanelerde ücreti mukabilinde yapılır ancak acil girişlerinde durum değişir.

Yeşil alan uygulaması genelgesi ile acil girişlerde ücretlendirme politikası değişmiştir. Özel sağlık hizmetinde acil durumunda hastaneye girişi yapılan; boğulma, intihar girişimi, düşme, trafik kazası, uzuv kopması, elektrik çarpması, donma, yanık, zehirlenme, kalp krizi, bıçaklanma ya da kavga gibi acil durum vakalarında ücret alınmamaktadır. Acilden girişi yapılan hastanın yatışa geçmesi veya iğne-serum gibi tedavileri alması durumunda ücretlendirme yapılır. Bu ücretlendirmeye sadece oda ve serum ücreti dahildir. Bunun dışında çıkan masraflar SGK tarafından karşılanır.

Özel Hastanede Haksız Şekilde Ücret Alınıyorsa Ne Yapmalıyız?

Özel hastanelerde belli durumlarda acil girişlerinde ücret alınmamaktadır. Bunun dışında belirli işlemler için fazla ücret alınması durumunda hastanın hukuken şikayet hakkı doğar.

Hastadan özel hastanenin acil girişinde para alınırsa önce kişinin aldığı hizmetin Yeşil Alan Uygulaması Genelgesine uygun olup olmadığına bakılır. Yeşil alan uygulaması kapsamına giren hastalardan para alınması yasal değildir. Yapılan ücretlendirme acil giriş sırasında fatura imzalanmadan kontrol edilmelidir.

Hastanın acilden giriş yapması durumunda bir ücret talep edilirse öncelikle 184 numalaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi aranmalıdır. Daha sonrasında yapılan haksız ücretlendirme için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmalıdır.