Özel İzne Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği 27.02.2021

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27) Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

2021/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinin EK-1 inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinden 2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri çıkarılmıştır.