PAAMK Revize Bölgesel Konvansiyon'un Kabulü Hususunda Ülkemiz Nihai Görüşü

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden TOBB’a iletilen yazıda, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) Dair Bölgesel Konvansiyon’un revizyonu çalışmaları çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından, gelinen süreçte birçok Taraf ülkenin revize metni uygulamaya başlama isteğine cevaben, 2023 yılı Kasım ayında düzenlenecek Pan Avrupa Akdeniz Ortak Komitesi 15. toplantısında Revize Bölgesel Konvansiyon’un çatı yapı olarak hayata geçirilmesine ilişkin resmi bir oylama gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Revize Bölgesel Konvansiyon’un ülkemiz tarafından kabul edilmesi durumunda, Gümrük Birliği kuralları ile PAAMK’a taraf ülkelerle mevcut tüm Serbest Ticaret Anlaşmalarımızdaki menşe kurallarının revize edileceği ve ilgili ulusal mevzuatımızın yenileneceği iletilmektedir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan toplantılarda Revize Bölgesel Konvansiyon’un kabulüne ilişkin çekinceleri bulunan sektörlerin olduğu belirtilerek; söz konusu kuralların tüm sektörlerimize etkilerinin göz önünde bulundurularak kabulü hususunda ülkemiz kararının nihaileştirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda yukarıda gündeme getirilen açıklamalar çerçevesinde, revize kuralların kabulü konusunda ülkemiz tutumunun belirlenmesini teminen konuya yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin 18 Eylül 2023 pazartesi günü mesai bitimine kadar tarafımıza ([email protected]) iletilmesini rica ederiz.