PAP Cihazlarının Bakımı Neden Önemlidir?

Tıbbi cihaz arızalarının en büyük nedeni düzenli şekilde bakımının yapılmamasıdır. Bakımı yapılmayan cihazda oluşacak arızalar zamanla büyüyerek cihazı kullanılamaz hale getirebilir. Bu nedenle tedavi süreci olumsuz etkilenebilir. PAP cihazlarında çalışma esnasında dış ortamdan çekilen hava ilk olarak bakteri ve partikül tutucu filtrelerden geçip tribün motora ulaşır. Zamanla aşınan filtreler özelliklerini kaybederek partikül geçirgenliğini kaybederler ve cihazın iç kısımlarında tozlanmaya ve partikül birikimine neden olurlar. Oluşan bu partikül ve tozlu hava cihazın iç kısmına nüfuz ettiğinde hastaya verilen havanın kalitesi düşer ve bu toz birikintilerinin solunum devresine ulaşması hasta için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu sebeplere bağlı olarak cihazların tavsiye edilen periyodik bakım süreleri 3 ay olarak belirlenmiştir.

CPAP ve BPAP Nedir?

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure
BPAP = Bilevel Positive Airway Pressure

Uyku esnasında solunum bozukluğu yaşayan hastaların, solunum yollarına apne kaybolma değerlerine göre hekim tarafından belirlenen değerdeki basınçlı havayı vererek solunum yollarının açık kalmasını sağlayan cihazlardır.

Hangi Basınçta Hangi Cihaz Kullanılır?

Teşhis, doktor tarafından yapılan polisomnografi (PSG) sırasında apne kaybolma basınçlarına göre belirlenir. Hastalığın düzeyine göre cihazın türleri değişebilir.

PAP Cihazlarının Çalışma Prensipleri Nelerdir?

CPAP-BPAP cihazları tribün motor, ana kart güç kartı olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır.

Tribün motorun dış ortamdan filtrelenerek çektiği hava basıncını solunum devresi vasıtasıyla belirlenen basınç seviyesinde hastanın üst solunum yoluna verme prensibiyle çalışan cihazlardır.

PAP Cihazlarında Bakımın Önemi Nedir?

Cihazların çalışma esnasında dış ortamdan çekilen hava ilk olarak bakteri ve partikül tutucu filtrelerden geçip tribün motora ulaşır. Zamanla aşınan filtreler özelliklerini kaybederek partikül geçirgenliğini kaybederler ve cihazın iç kısımlarında tozlanmaya ve partikül birikimine neden olurlar. Oluşan bu partikül ve tozlu hava cihazın iç kısmına nüfuz ettiğinde hastaya verilen havanın kalitesi düşer ve bu toz birikintilerinin solunum devresine ulaşması hasta için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Bu sebeplere bağlı olarak cihazların tavsiye edilen periyodik bakım süreleri 3 ay olarak belirlenmiştir.

PAP Cihazlarının Bakım Standartları Nelerdir?

  • Cihazın içi açılarak tıbbi cihaz dezenfektanları yardımıyla bakteri ve toz temizliği yapılır.
  • Cihazın iç hortumlarında kaçak kontrolleri yapılır.
  • Elektronik kart iletkenlikleri kontrol edilir.
  • Cihaz filtresi yenisi ile değiştirilir.
  • Cihaza ayarlanan basınç değeri analizörle ölçülüp servis kılavuzuna göre geçerli olan tolerans değerleri aşıp aşmadığı kontrol edilir.
  • Klinik menüsüne girilerek hastanın PSG sonuçlarına göre belirlenmiş basınç değerlerinin ayarları yapılır.
  • Rapora göre ayarlanma daha önceden yapıldıysa girilen değerlerin doğruluğu verilen hekim raporu göz önünde bulundurularak teyit edilir.

PAP Cihazlarının Bakım Ücreti Ne Kadardır?

Firmamız, CPAP-BPAP gibi solunum cihazlarının bakım hizmetlerini, marka ve model fark etmeksizin, garanti süresi devam ediyorsa ücretsiz olarak vermektedir. İzmir içindeki cihazları bize getirmeniz ve İzmir dışındaki cihazları kargo ücretini karşılayarak göndermeniz durumunda servisimizde ücretsiz olarak bakımı yapılıp tarafınıza teslim edilmektedir.