PEG Seti Galena Teknik Şartnamesi

image

ST08999 PEG Seti Galena GT20F-K No: 20
ST08998 PEG Seti Galena GT18F-K No: 18
ST08997 PEG Seti Galena GT16F-K No: 16

PEG Seti Teknik Şartnamesi

 1. Ürün oral yoldan beslenemeyen ancak gastrointestinal fonksiyonları normal olan hastalara nutrisyon desteği sağlamak amacı ile mideye direkt olarak beslenme tüpü yerleştirilmesi amacıyla kullanıma uygun bir set olmalıdır.

 2. Ürün içerisinde 25±1 Gauge x 1 enjeksiyon iğnesi olmalıdır.

 3. Ürün içerisinde 1 adet vaka için örtü olmalıdır.

 4. Ürün içerisinde 1 adet No.11 Cerrahi bıçak olmalıdır.

 5. Ürün içerisinde 1 adet anjiokat veya seldinger iğne olmalıdır.

 6. Ürün içerisinde 1 adet kılavuz tel 150 cm’lik olmalıdır.

 7. Ürün içerisinde 1 adet silikon 16-24 Fr Peg Tüp olmalıdır.

 8. Ürün içerisinde 2 adet external bolsters olmalıdır.

 9. Ürün içerisinde 1 adet C klamp olmalıdır.

 10. Ürün içerisinde 1 adet Y port olmalıdır.

 11. Ürün içerisinde 4 adet 10 x 10mm gazlı bez olmalıdır.

 12. Ürünün ‘’CE Belgesi’’ ve/veya ‘’FDA Onayı’’ olmalıdır.

 13. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Seti(PEG) steril ambalajında ve/veya ambalajlarında teslim edilecektir.Bu hususlar yüklenici tarafından belgelendirilmelidir.

 14. Teslim edilen her bir malzeme kabul tarihi itibarı ile en az 1 yıl kullanım ömürlü olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalajlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır.