Perkütan Dilatasyon Seti Tracoe 520 Teknik Şartnamesi

Perk%C3%BCtan%20Dilatasyon%20Seti%20Tracoe%20520

ST06148 Perkütan Dilatasyon Seti Tracoe 520

Perkütan Dilatasyon Seti Teknik Şartnamesi

  1. Ürün delikli ve deliksiz kanüllerle kullanılabilmelidir.

  2. Ürün subglotik aspirasyon hatlı kanüllerle kullanıma uygun olmalıdır.

  3. Ürün seti içerisinde bir adet bistüri bulunmalıdır.

  4. Ürün seti içerisinde 5 ml şırınga bulunmalıdır.

  5. Ürün seti içerisinde teflon kateterli 14G iğne bulunmalıdır.

  6. Ürün seti içerisinde J uçlu, yerleştiricili seldinger kılavuz tel bulunmalıdır.

  7. Ürün seti içerisinde 14CH/FR kısa dilatatör bulunmalıdır.

  8. Ürün seti içerisinde 10x10 cm boyutlarında 4 gaz pedi bulunmalıdır.

  9. Ürün steril pakette bulunmalıdır.