Prim Ödeme Son Günü Uzatıldı 02.03.2017

Ads%C4%B1z

BASIN DUYURUSU

28/02/2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.

Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Belge:Prim Ödeme Son Günü Uzatıldı.pdf (227.3 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu