Pulse Oksimetre Cihazı Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Fingertip5

Evde hasta bakımından hastanın ihtiyaç duyduğu ürünler bir hayli fazla olabilir. Hastalığa göre ihtiyaç duyulan ürünler de değişiklik gösterir. Örneğin alzheimer ve demans hastalarında sıkça kullanılan ürün hasta alt bezidir. Solunum sıkıntısı çeken hasta da ise bir cihaz kullanımı mevcuttur. Cihazlar da hastalığa göre değişiklik gösterecektir. Bir KOAH hastalığında çoğunlukla oksijen konsantratörü kullanılırken SMA, ALS veya akciğer hastalıklarında mekanik ventilatör, Uyku Apnesi hastalığında ise CPAP/BPAP cihazları kullanılır. Bu cihazların ortak özelliği solunum sıkıntısı çeken, yeterli oksijeni tek başına sağlayamayan hastalarda kullanılmasıdır. Hastalığın derecesine göre oksijen miktarı belirlenir ve hastaya iletilir. Hastanın oksijen miktarını sürekli olarak bilmesi gerekir fakat bunun için her sıra hastaneye gitmesi mümkün değildir. Bunun için Pulse Oksimetre dediğimi cihazlar kullanılır.

Pulse Oksimetre Nedir?

Pulse oksimetre kandaki oksijen miktarını ve nabzı ölçerek kayıt altına alan bir cihazdır. Bu cihaz anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılırken artık evlerde de kullanımına başlanmıştır. Özellikle solunum cihazı kullanan hastalarının alacağını oksijen miktarını belirlemede önemli rol oynar.

Pulse oksimetre cihazları içerisinde sensör aparatı ve bir ışık kaynağı bulunur. Ölçüm için prob denilen aparatlar kullanılır. Genellikle parmaktan yapılan ölçüm için bu aparatlar kullanılır.

Pulse oksimetre cihazlarının 4 çeşidi vardır, bunlar; el tipi, konsol tipi, bilek tipi ve parmak tipi pulse oksimetre cihazlarıdır. Bu cihazların kullanım alanları hastalara ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir.

Yenidoğan veya çocuk hastalarda önerilen cihaz konsol tipi pulse oksimetre cihazıdır. Konsol tipi cihaz sürekli ölçüm yapar ve disposable denilen yani tek kullanımlık prob ile kullanılır. Bu cihazın çocuklarda tercih edilmesinin sebebi sürekli bir ölçüm yapması ve hassasiyetidir. Cihazda oksijen seviyesi için en alt ve en üst olarak bir limit belirlenebilir. Aynı şekilde nabız için de geçerlidir. Oksijen miktarı veya nabız bu belirlenen seviyelerin altına düşüp ya da üzerinde çıktığı durumlarda cihaz alarm verir. Örneğin oksijen seviyesi belirlenen seviyenin altına düştüğünde cihaz sesli ve görsel alarm verecektir. Bu alarmdan sonra hastaya verilen oksijen miktarının artırılması gerekir.

Yine yenidoğandan ziyade çocuklara önerilen cihaz el tipidir. Konsol tipinden farklı olarak taşınabilir bir özelliği vardır. Çocuklar gelişim gösterdikçe fiziksel hareketleri de artış gösterecektir. Çocuklar üzerinde sabit bir cihazı kullanmak zor olacaktır. Bu durumda el tipi bir pulse oksimetre cihazı tercih edilir. Bu cihazda da alarmlar mevcuttur. Yine disposable yani tek kullanımlık bir prob ile kullanılır. Bu prob çocuklarda ayaktan da ölçüm yapabilmektedir. Cihaz pil ile çalışır.

Yetişkin hastalar için önerilen cihaz bilek tipidir. Bu cihazların kullanımı basittir. Bileğe takılarak saat gibi kullanılır. Bazı marka bilek tipi cihazlarda alarm bulunurken bazı markalarda bulunmamaktadır. Reusable yani sürekli kullanımı olan prob ile kullanılır. Cihaz açıldıktan sonra probu parmağa takınca ölçüme başlar. Bilek tipi pulse oksimetre cihazının şarj adaptörü vardır ve şarj edilerek kullanılır.

Yetişkin ve ileri yaştaki hastalar için önerilen cihaz parmak tipidir. Basit ve küçük bir cihazdır. Bir mandala benzeyen bu cihaz direkt parmağa takılarak ölçüm yapar. Herhangi bir proba ihtiyaç duyulmaz. Klipsi parmağa yerleştirerek cihazın üzerindeki açma/kapama tuşuna basıldığında cihaz ölçüme başlayacaktır. Cihaz parmaktan çıkarıldığı anda ölçüm son bulur ve cihaz birkaç saniye içinde kapanır. Diğer cihazların aksine sürekli ölçüm yerine anlık ölçüm yapar. Bu cihazlarda bir adet boyun bağı bulunur ve cihaz boyunda rahat bir şekilde taşınabilir. Parmak tipi pulse oksimetre cihazları iki adet pil ile çalışır.