Reklam Giderlerine Getirilen %15 İlave Vergi Hakkında 18.03.2019

Tarih: 18.03.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

ATO’dan Federasyonumuza gelen duyuruya göre;

18/12/2018 tarihli ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:I)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (seri No:17) uyarınca internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi özellikle Google, Facebook gibi paydaşlarla reklam hizmetlerini yürüten sektörlerimize ilave bir maliyet getirmiştir.

Bu doğrultuda T. E-ticaret Meclisimiz bünyesinde konu istişare edilmekte ve gerekli eylemler hayata geçirilmektedir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin sizlerin de katkılarıyla detaylı bir etki analizi hazırlayıp kamuya sunmak ve TOBB Sektör Meclisleri olarak birlikte ilerlemek istiyoruz. Bu doğrultuda ekteki forma görüş ve değerlendirmelerinizi ekleyip 21 Mart tarihine kadar [email protected] adresine yukarıda ekli tabloya işleyerek iletmenizden memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: Reklam Giderlerine Gelen Vergi Hakk_nda Gorusler.docx (12.9 KB)