Resmi Gazetede Yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.03.2020

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanım ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik linki aşağıdadır.

Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-3.htm

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]