Sağlık Bakanlığı THSK personel sayısı açıklandı

image

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) personel sayıları açıklandı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 2016 yılı performans programı ile THSK bünyesinde görev yapan sağlık personeli ve diğer memurların sayıları açıklandı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2016 yılı performans programında çalışan personel sayısı 99 bin 127 olarak belirtildi. THSK personel dağılımına bakıldığında en fazla mevcudun 84 bin 611 ile sağlık hizmetleri sınıfında (SHS) olduğu görülüyor. THSK genel idare hizmetleri sınıfında 6 bin 226, yardımcı hizmetler sınıfında 5 bin 729, teknik hizmetler sınıfında ise bin 524 personel görev yapıyor.

THSK merkez ve taşra teşkilatı yönetim kadrosu ise 1 başkan, 5 başkan yardımcısı, 30 daire başkanı, 77 halk sağlığı müdürü, 138 halk sağlığı müdür yardımcısı, 436 şube müdürü, 98 baştabip ve 145 hastane müdüründen oluşuyor.