Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması) 12.04.2019

image

Belge: Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması).pdf (384.1 KB)

Ek: ek_12042019.rar (712.1 KB)

Kaynak: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü