Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 05.01.2021

RG. 30.12.2020/31350 2. Mükerrer
No.: 2020/8
Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 30.12.2020

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 31/08/2020 tarihinde toplanarak ilgili SUT kodları için değişiklik kararları almıştır. EK’te kararı bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-11EK saglik-hizmetleri-fiyatlandirma-komisyonu-karari-liste 2020-8-1-1 RG 30.12.2020.docx (26.4 KB)