Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Nasıl Düzenlenir?

Heyet Nedir?

Heyet, kökenini Arapça’dan alan bir kelime olup sözlük anlamı kurul veya konseydir. Diğer bir deyişle, bir işi yapmak üzere atanmış bir grup kişiden oluşan topluluk anlamına gelmektedir. Hastanede görev alan uzman doktorlardan sağlık kurulu biriminde çalışan grup da heyet olarak adlandırılmaktadır ve bu hekimler sağlık kurulu raporu vermek için gerekli onayı veren kişilerdir. Heyet raporunun alınabilmesi için en az üç ayrı branşın uzman doktorlarının ve hastanenin başhekiminin veya vekilinin imzası gerekmektedir. Talep edilen sağlık kurulu raporunun içeriğine göre gerekli imza sayısı da artabilmektedir.

Heyet Raporu İçin Hangi Belgelerin Tamamlanması Gerekir?

Sağlık kurulu raporu resmi bir evraktır. Aynı şekilde yalnızca resmi işlemler için kullanılan ve birkaç farklı branştan uzman doktorun imzaladığı, kişinin sağlık durumu ile ilgili karşılığı hukuki olan, devlet kurumları tarafından kabul gören bir rapordur. Bu sebeple heyet raporu alabilmek için eksiksiz olarak tamamlanması gereken birkaç belge mevcuttur. Heyet raporunu almak ve işleme sokmak normal sağlık raporlarından sayılan nedenlerden ötürü farklıdır. Bu raporu talep eden kişiden kesin olarak istenen en önemli evraklar üç adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve heyet raporu istenildiğine dair dilekçe olarak sıralanabilir. Bazı hastanelerde sağlık kurulu raporu talep formu adında belgeler mevcuttur. Talep için bu formların doldurulması durumunda dilekçe yazmaya gerek kalmamaktadır. Tüm bu evraklar dilekçe veya talep formu ile birlikte hastanenin ilgili birimine teslim edilir. Bazen eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastaneler bunlara ek olarak farklı belgeler de istemektedir.

Sağlık Kurulu Raporunun Düzenlenmesi

Heyet raporu için başvuru eksiksiz olarak yapıldıktan sonra, raporun yazılacağı kişinin sağlık kontrolleri yapılır. Hastalık durumunun ciddiyetine göre bu tetkikler ve süreleri değişebilmektedir. Standart kontrollerin yanında kişiye özel testler de yapılabilir. Hastaya hangi testlerin yapılacağı hekimler tarafından önceden belirlenir ve tüm kontroller yapılır.

Sağlık kontrolleri ve testler yapıldıktan sonra sonuçlar raporlanır ve ilgili hastanenin sağlık kurulu birimine iletilir. Bu süreçte yapılması uygun görülen testlerin sayısı ne kadar fazla ise, raporun hazırlanma süresi de aynı oranda uzar. Sonuçların ilgili sağlık birimine tesliminden sonra tüm belgeler görevli kişiler tarafından dosyalanır ve bu dosya kurul toplantısında incelenir.

Farklı branşta görevli uzman hekimlerin yer aldığı konsey toplantısında hastalık durumuna göre başhekim veya vekilinin imzası hariç tüm branşlardan ayrı ayrı en az üç imza toplandıktan sonra sağlık kurulu raporu, bilinen diğer adıyla heyet raporu hazırlanmış olur ve heyet üyeleri tarafından yürürlüğe alınır. Tüm bu sürecin toplamda kaç gün süreceğine dair net bir bilgi vermek zordur çünkü bütün hastanelerin işleyiş yapıları birbirlerinden farklı olmaktadır. Sağlık kurulu raporu alma süresi bazen 1-2 gün olabilirken bazen 2 haftaya kadar uzayabilmektedir. Heyet üyesi doktorların hastanede bulunmama durumlarından ötürü bu süre daha da fazla olabilmektedir.

Heyet Raporu Ücreti Ne Kadardır?

İlk olarak, sağlık kurulu raporunu hazırlayan hastanenin ücret tarifesi durumuna göre heyet raporu ücreti hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmektedir. Heyet raporu için istenen ücret; raporun neden alındığına, içeriğine, gerekli görülen sağlık testlerine göre de değişkenlik göstermektedir. Kişinin sigorta durumu da söz konusu farklılıkları yaratan diğer önemli noktadır. En doğru ve en güncel ücret bilgisine birkaç hastaneden bilgi alınarak ulaşılabilir. Genellikle devlet hastaneleri sağlık kurulu raporları için en uygun fiyatı veren yerlerdir. Fakat aciliyet durumunda, ücreti yüksek olsa da sağlık kurulu raporunu en kısa sürede teslim edecek bir hastane tercih edilmelidir.

Belge: Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Düzenlenir.docx (14.8 KB)