Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Nedir?

Sağlık kurulu raporu veya bilinen diğer adıyla heyet raporu; devlet daireleri ya da özel şirketler tarafından çeşitli işlemler yapabilmek amacıyla talep edilebilen ve kişinin sağık ile ilgili durumunu gösteren bir belgedir. Sağlık kurulu raporu resmi bir evrak olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulur. Kamu hastanelerinden ve eğitim-araştırma hastanelerinden; kısaca üniversite hastanelerinden alınabildiği gibi sağlık kurulu olarak tabir edilen özel hastanelerden de alınabilmektedir. Heyet raporunun geçerliliği için önemli olan tek nokta, raporun alınacağı hastanenin tam teşekküllü bir hastane olmasıdır.

Tam Teşekküllü Hastane Nedir?

Sağlık kurulu raporunun geçerli ve resmi bir evrak olarak sayılabilmesi için aranan şart olan tam teşekküllü hastane; bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve ruh sağlığı gibi birimleri bünyesinde barındıran hastane için yapılan tanımlamadır. Bu birimlerde görevli uzman doktorların mevcudiyeti de hastaneyi tam teşekküllü yapan diğer olgudur. Bu tür hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları geçerli ve resmi evraklar olarak rahatlıkla ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilir.

Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Nasıl Alınmaktadır?

Sağlık kurulu raporu alma süreci ve bu süreçte yapılması gerekenler hastanelerin işleyiş yapılarına göre birkaç küçük detay için farklılık gösterse de bu işlem genel hatlarıyla neredeyse her hastane için aynı olmaktadır. İlk adımda, söz konusu heyet raporu için belirlenen hastanenin danışma birimine başvurarak bir sağlık kurulu raporu istenildiğine dair dilekçe doldurulmalıdır. Bu dilekçede şart olan en önemli nokta; heyet raporunun neden istendiğine dair geçerli bir sebep sunmaktır. Sonuç itibariyle bu rapor resmi bir evraktır ve yalnızca resmi işlemler için kullanılır. Bu yüzden, hastanenin ciddi işlemler için kullanılacak olan bu resmi raporu verebilmesi için bir gerekçeye ihtiyacı vardır. Bazı hastanelerin danışma birimlerinde sağlık kurulu raporu talep formları bulunmaktadır. Eğer sağlık kurulu raporu almak için başvurulan söz konusu hastanede bu formlar mevcut ise, dilekçe yazmaya gerek kalmadan heyet raporu talep edilmiş olur. Burada da önemli olan nokta, sağlık kurulu raporu talep belgelerini eksiksiz olarak doldurmaktır.

Yazılan dilekçe veya doldurulan sağlık kurulu raporu talep formunun, sağlık kurulu birimine ulaşması gerekmektedir. Genellikle bu ulaştırma işlemini talep belgenizi alan danışma birimi çalışanları yerine getirmektedir. Bazı hastanelerde ise bu işleyiş farklı olabilmektedir. İşleyiş yapısı farklı olan hastanelerde talep formu veya dilekçeyi sağlık kurulu birimine ulaştırma işleminin hastanın kendisi veya yakını tarafından yapılması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak her hastanenin danışma biriminden bilgi alınabilmektedir.

Heyet raporu talebi sağlık kurulu birimine ulaştıktan sonra bu işlemle ilgili kayıt açılmaktadır. İkinci adımda, talebin yapılmış olduğu tam teşekküllü sağlık kuruluşunun muhasebe bölümüne heyet raporu ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret uygulaması çoğu hastanede vardır. Oluşabilecek masrafların önceden tam olarak öğrenilmesi gerekir. Böylece, karşılaşılabilecek zor durumlara karşı önlem alınmış olur.

Sağlık kurulu raporu alma sürecinde rapor yazılacak hasta hali hazırda hastanede yatıyorsa hastanın doktoru aktif olarak rapor alma sürecinde ilk etapta yapılacak işlemlere dahil olabilir. Böylelikle, rapor alma süresi diğer koşullar ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde hızlandırılmış olur. Fakat unutulmamalıdır ki; her hastanenin işleyiş yapısı birbirinden farklıdır. Bu avantaj ne yazık ki her hastane için geçerli olmayabilir ve ilk işlemlerin hasta yakını tarafından yapılması gerekebilir.

Tüm evraklar hazır olduktan sonra, sağlık kurulu tarafından incelemeye alınır. Kurulda görevli uzman hekimler tarafından raporu talep eden hastanın sağlık durumu ile ilgili ortak bir kanaate varılır ve doktorlardan tek tek imza toplanır. Herkesin onay vermesi durumunda heyet raporu sağlık kurulu biriminden teslim alınabilir.

Belge: Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır.docx (15.2 KB)