Sağlık Kurulu Raporunda ve Hasta Reçetesinde Nelere Dikkat Edilir?

Kişilerin ihtiyacı olan cihaz veya sarf malzemelerin tedariğini gerçekleştirebilmesi için ürünleri belirten bir sağlık raporu çıkartması gerekir. Sağlık raporunda kişinin sağlık durumunu belirleyen kriterler bulunmaktadır. Sağlık raporu devlet hastanelerinde veya SGK kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerden çıkartılabilir. 3 uzman doktor onayı ile rapor çıkartılır. Ürün grubuna göre tek hekim raporu da çıkartılabilir. En son da başhekim tarafından onay alınır.

Sağlık raporunda bulunması gerekenler;

 • Kişiyi tanımlayan Ad soyad, T.C. Kimlik Numarası
 • Raporun Protokol Numarası
 • Kişinin sağlık durumunu belirten tanıların ICD kodlar veya tanlar açılımı yazılmalı
 • İhtiyaç olan ürünün günlük doz kullanımı ve aylık miktarı yazılmalı
 • Raporun başlangıç tarihi ve bitiş yazılır fakat bitiş tarihi yazmıyorsa raporun 1 yıl geçerliliği vardır.
 • Ürünlerin sut kodları ve isimleri yazılmalı
 • Kişinin sağlık durumunu takip eden 3 doktorun kaşe ve ıslak imzasını atmalı

Asıl raporda mutlaka başhekim onayı olmalıdır.

REÇETE

Reçete başvurulan kurumda yetkili olan doktorun hastası için uygun gördüğü tıbbi cihaz ve sarf malzeme ihtiyaçlarını yazdığı bir evraktır. Sağlık raporunda tedavinin devamlılığının sürdürebilmesi için belirtilen ürünleri reçetelendirebilir. Reçeteyi devlet hastanesinde, SGK ile anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda ve aile hekimliliğin de yazdırılabilir.

Reçetede bulunması gerekenler;

 • Kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 • Reçetenin Protokol Numarası
 • Reçeteyi yazan kurumun tesis kodu
 • Tanıların ICD kodları veya açılımı yazılmalı
 • Reçetenin 5 iş günü geçerliliği bulunmaktadır
 • Ürünün günlük doz kullanımı ve aylık miktarı yazılmalı
 • Reçeteler 1 aylık veya 2 aylık yazdırılabilir
 • Ürünlerin sut kodu yazılması zorun değildir
 • Reçetenin üzerindeki tarih güncel olmalıdır
 • Reçeteyi yazan doktor tarafından fotokopisi çekilmiş olan sağlık raporuna ve yazdığı reçeteye tarihi yazıp kaşe ve ıslak imzasını atmalıdır.
 • Cihaz reçetesini raporda imzası bulunan hekim yazmalıdır.