Sağlık Market Sürecindeki Gelişmeleri Değerlendirmek Amaçlı STK Toplantısı 16.11.2020

Sayın Üyemiz,

16 Kasım Pazartesi günü STK Yöneticileri olarak Sağlık Market sürecindeki gelişmeleri değerlendirmek amaçlı bir Zoom toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının amaçlarından biri TÜM STK ve üyelerinin aynı bilgi seviyesine gelmesi ve teknik olarak aynı seviyede hareket edebilmeleri için alınması gereken aksiyonların belirlenmesi idi. Sağlık Market toplantısında notların bazı önemli başlıkları;

• KHGM’nin tüm düzenlemeleri ve sistemde yapılan iyileştirmeleri web sitesi üzerinden duyurması gerektiği, KHGM’nin ve DMO’nun birlikte yer aldığı toplantılar ile devam edilmesi gerekliliği. Sadece KHGM tarafındaki teknik toplantılar yeterli olmadığı, operasyonel süreçler için de toplantılar yapılması gerekliliği

• KHGM’nin de DMO’nun da iş yoğunluğu olduğu biliniyor ancak sektörün sürece daha efektif dahil olabilmesi ve Kurumlara sorulan soruların azalması için dijital ve/veya yazılı materyallerin acilen oluşturulması gerekliliği, toplantı kayıtları alınamıyor veya KVKK gereği paylaşılamıyor. Bu sebeple firma kaydı / şartname itiraz süreçleri / faturalama /mal teslimatı vb ayrı konularda yazılı materyal / kılavuz / eğitim videoları / sıkça sorulan sorular hazırlanabilir. Bu setlerin konu başlıklarının hazırlanması konusunda STK’lar tarafından destek verilebilir….Şeklindedir. Toplantının detaylı notlarını ekte bilgilerinize sunarız.

Bu süreçte teknik ve operasyonel süreçleri doğru ve efektif olarak yönetebilmemiz için Federasyonumuz Üye dernek ve Firmalarımız olarak sizlerin kıymetli görüş öneri ve desteğini rica ediyoruz. Devlet Malzeme Ofisi tarafından yürütülmekte olan Sağlık Market Uygulaması kapsamında siz üyelerimizden aşağıda yer alan sorulara cevap vermenizi önemle rica ediyoruz.

1- KHGM tarafından yürütülen çalışmalarda yaşadığınız operasyonel sorunları (uygulamada kayıt işlemlerinden başlayarak yaşadığınız idari-teknik sorunları ve örneğin başlangıç seviyesinde eğitimler yapılmasını ister misiniz),
2- DMO tarafında yürütülen çalışmalarda yaşadığınız idari-teknik sorunları, (uygulamada kayıt/sözleşme işlemlerinden başlayarak yaşadığınız idari-teknik sorunları),
3- DMO tarafında operasyonel konularda yaşanan sorunları (ihaleye katılım, teklif verme, faturalama vs gibi)

19 Kasım 2020 saat 17.00 ye kadar [email protected] ve [email protected] ile paylaşmanızı rica ederiz.

16 Kasim 2020 - Saglik Market STK Toplantısı Notları.docx (19.9 KB)