Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Süreçlerinde Görevlendirilmek Üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına Personel Alımı Hakkında 05.01.2018

DUYURU: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) süreçlerinde görevlendirilmek üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına; Kimya Mühendisi (1 Kişi), Biyomedikal Mühendisi (1 Kişi), Eczacı (1 Kişi), Biyolog (1 Kişi), Medikal Fizikçi (1 Kişi) olmak üzere toplam beş personel alınacaktır.

663 sayılı “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”nin 13 ve 50 nci maddeleri ile belirlenen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü görevleri, http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/Default.aspx?tabid=319 adresinde “Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönerge” ile ayrıntılı şekilde verilmiştir. Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde yer alan “Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları” kapsamında verilecek görevleri icra etmek üzere Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatı personelinden, mülakat yoluyla personel görevlendirme yoluyla alınacaktır.

İlgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecek personel, sağlık hizmetlerinde kullanılan ve Sağlık SİP ile tedarik edilmesine karar verilen tıbbi cihaz, aşı, ilaç vb. sağlık ürünlerinin;

 • Bileşenleri,

 • Bileşenlerin teknolojileri,

 • Bileşenler ile teknolojilerinin kritik ve stratejik durumları,

 • Gelişim süreçleri,

 • İlgili teknolojilerinin ülkemize transferleri, trend analizleri, bakım-onarım analizleri,

 • Sağlık SİP yoluyla alınmasının kamuya ve özel sektöre etkileri,

 • Ekonomik analiz ve risk analizi,

 • Ürünlerin üreticileri,

 • Türkiye ve Dünya Pazar durumları,

 • Türkiye’deki mevcut yerli üretici / yan sanayi yetkinliğinin belirlenmesi,

 • Fizibilite raporlarının hazırlanması,

 • Sağlık SİP ihale dokümanlarının oluşturulması,

 • Sağlık SİP sözleşmesi sonrası yüklenici taahhütlerinin kontrolü

vb. konuların yanı sıra, Daire Başkanlığının diğer faaliyetlerinde de görev yapacaktır.

Alanında 5 yıl tecrübe sahibi, bahsedilen iş ve işlemlerde görev almak isteyen Sağlık Bakanlığı personelinin; 26.01.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar özgeçmişlerini [email protected] ve [email protected] adreslerine göndermesi gerekmektedir. Mülakat yer ve zamanı, görev almak isteyen personelin e-posta adresine ayrıca iletilecektir.

İletişim:

Sekreterya - 0 312 573 70 03

Emre KÖSE - 0 312 573 70 25

Kaynak: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Süreçlerinde Görevlendirilmek Üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına Personel Alımı Hakkında