Sağlıklı Yaşam İçin Hipnoz Kullanılabilir mi?

Hipnoz veya hipnoterapi olarak adlandırılan uygulama kimilerine göre bir şarlatanlık, kimilerine göre ise doğu üstü bir gerçeklik olarak algılanabiliyor. Ancak bu bilimsel bir gerçeklikten başka bir kavramla ifade edilmeyecek ve dünyaca kabul edilmiş bir uygulamadır. Uygulamayla birtakım hastalıkların tedavi edilmesi de mümkündür. Ancak cerrahi müdahaleye gereksinim duyulan hastalık veya hastalarda hipnoz ile tedavi mümkün değildir. Daha çok migren ve ülser gibi hastalıklarla psikolojik sorunlar yaşayan kişiler üzerinde uygulandığında başarı sağlanabilir.

Herkesin uygulayabilmesi mümkün değildir

Hipnoz denildiği zaman herkes uygulanabilen bir yöntem akla geliyor. Ancak bu asla doğru bir şey değildir. Bununla ilgili ülkemizde herhangi bir yasal düzenlemenin söz konusu olmaması nedeniyle önüne gelen hipnoz ustası olabiliyor ve çeşitli müdahalelerle insanları etkisi altına alabiliyor. Halbuki Avrupa gibi ülkelerde hipnozla ilgili yasal bir çerçeve vardır ve kesinlikle hipnoz uzmanlarının aynı zamanda da bir sağlık çalışanı olması lazımdır. Böylece hasta mahremiyeti korunabiliyor.

Hipnoz ile ilgili bazı yanlış bilgiler de mevcuttur. Daha çok filmlerden elde edilen hipnoz bilgileri, tamamen gerçeğe aykırıdır. Hipnoz altına alınan birisine cinayete varacak kadar etki edinilebildiği filmlerde yansıtılanlar arasındadır. Ancak hipnoz edilen kişi, asla iradesini tam olarak hipnoz edici kişiye vermez. Böyle bir durum insan fıtratı açısından da mümkün değildir. Hipnoz eden kişi, hipnoz altındaki kişiye değerleriyle bağdaşmayan bir telkinde bulunması ve buna ısrar etmesi halinde hipnoz ortadan kalkıyor.

Dolayısıyla hipnoz sırasında kişinin sadece hipnozu yapan kişiden gelen ikaz ve uyarıcılara odaklı olsa bile, tamamen onun kontrolünde bir kişi değildir. Kendi değerleri hipnoz sınırını belirler ve o sınırların aşılması halinde bir uyanma söz konusu olur. Hipnozun tedavi yöntemlerinde kullanılması ülkemizde pek yaygın değildir. Ancak bununla ilgili yasal mevzuatın çıkarılması halinde hipnoz da tedavide kullanılabilen yöntem olarak yaygınlaşabilir.

Sonuç olarak; hipnoz ve hipnoterapi bir bilim dalıdır. Dünya’da uygulanan bir yöntemdir. Bazı tedaviler için de şifadır. Ancak ülkemizde yasal bir çerçevesi bulunmadığı için tedavi amacıyla kullanılması yaygınlaşmamıştır.

1 Beğeni

Hipnoterapi birçok hastalığın tedavisinde asıl tedavi yöntemi olarak ve bazı hastalıkların tedavisinde de yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılan bir yöntemdir. Ama genel olarak psikolojik kökeni olan hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Yeme bozukluğu, panik atak gibi hastalıkların tedavisinde ayrıca fobiler ve sigarayı bırakma gibi alışkanlıkların da tedavisinde kullanılır.

Hipnoterapi bence hafife alınmaması gereken bir tedavi yöntemidir. Bağımlılıklar veya fobiler bu tedavi yöntemi ile yenilebilir. İnsanların bu tedavi yöntemini yanlış anladığını düşüyorum. Çoğunluk tarafından tamamen bilinç kaybı olarak düşünülüyor. Aslında biraz daha bir bilgilendirme yapılırsa çoğu psikolojik durum bu tedavi yöntemi ile yenilebilir.