SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemelerden SUT Kodu-Barkod Eşleştirmesi Olmayan Ürünlerin Kurumumuz Ödeme Kapsamından Çıkartılması Hakkında Duyuru

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemelerden Sut Kodu-Barkod Eşleştirmesi Olmayan Ürünlerin Kurumumuz Ödeme Kapsamından Çıkartılması Hakkında duyuru yayınlanmıştır.

22.02.2023 tarihinde yayımlanan duyuruda; “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılacağı, belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda barkod eşleştirmesi başvurusunu yapmayan firmaların ürünlerinin 30.06.2023 tarihinden itibaren Kurumumuzun ödeme kapsamından çıkartılacağı belirtilmiştir.

Ancak tıbbi malzeme üreticileri derneklerinden, tıbbi malzeme firmalarından gelen talepler ve C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının fazla olmasından dolayı vatandaşlarımızın ayakta tedavileri sırasında kullandıkları Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek3/C listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde mağduriyetlerin yaşanmaması açısından SUT kodu-barkod eşleştirmesi olmayan ürünlerin Kurumumuzca geri ödeme kapsamından çıkarılma tarihi 30.06.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

Belge: Sirkuler_0125_2023_ekduyuru.pdf (180 KB)