SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında Ödenecek “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir. 30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2024 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 20.002,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2024 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması gerekmektedir.

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla ekli duyurudaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

SGK2024basvurufiyattarifesi EK.xlsx (12.2 KB)

2401-009 DUYURU EKİ.pdf (112 KB)