SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerektiğinden 29.12.2022 tarihli duyurumuzda; 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2023 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 10.008,00TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2023 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu defa; 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 01.07.2023-31.12.2023 tarihler arasında brüt asgari ücret 13.414,50TL olarak belirlenmiş olup 01.07.2023-31.12.2023 tarihler arasında başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması ve SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla ekli duyuruda belirtildiği şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

Belge: SGK fiyat listesi 10.07.2023.xlsx (12.3 KB)

Belge: SGK fiyat listesi duyuru.pdf (117 KB)