SGK’dan çifte maaşta püf noktaları!

Geçen haftaki ‘SGK’dan kimler çift maaş alabilir?’başlıklı yazımdan sonra okurlarımızdan çok sayıda mail geldi.

Özellikle bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasına,

bağlanmaktadır.

SGK’dan 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında yetim aylığı alınmasının temel şartları;

  • 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

  • Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Diğer bir deyişle kendi emekli aylığı olan veya bir yerde çalışan ya da evli olan yetim kız çocukları anne-babalarından dolayı yetim aylığı alamaz.

Devlet memuru anne-babanın yetim kız çocuklarının durumu ise biraz farklılık gösteriyor. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki memurların yetim çocukları SSK’lı çalışsalar da, Bağ-Kur’lu olarak kendilerine bir işyeri açsalar da SSK’dan Bağ-Kur’dan emekli aylığı alsalar da yetim aylıkları kesilmez. Evlendikleri veya devlet memuru oldukları ya da devlet memuru olarak emekli oldukları zaman memur anne-babadan yetim aylığı bağlanmaz.

1.10.2008 sonrası vefat eden 4/a yani SSK sigortalılarının eş ve hak sahibi çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için borçlanmalar hariç olmak üzere en az 5 yıl sigortalılık süresi olup 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

1.10.2008 sonrası vefat eden 4/b yani Bağ-Kur sigortalılarının eş ve hak sahibi çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.