SGK E-Fatura Geçişi Hakkında Duyuru

image

Gelir İdaresi tarafından www.efatura.gov.tr adresinde aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır. İlgili kılavuzlar ektedir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacak olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Kurumumuza düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin doküman ve kılavuzlar www.efatura.gov.tr sayfasında Mevzuat ve Teknik Mimari altında kılavuzlarda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Belge 1: SGK E-Fatura Teknik Doküman.pdf (305.3 KB)

Belge 2: SGK E-Fatura Uygulama Kılavuzu.pdf (352.4 KB)

1 Beğeni