SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tarafından Sağlık Hizmet Sunucularına Dair Yayımladığı Duyuru Hakkında 09.01.2019

Sayın Üyemiz,

SGK, Genel Sağlık Sig. Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmet Sunucularına dair yayımladığı duyuru aşağıdaki gibidir

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU

Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu amaçlara ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Kalça Artroplastisi Kayıt Formu pilot uygulaması 09/01/2019 tarihinde açılacaktır. Sisteme https://medula.sgk.gov.tr/UKS/giris.faces linkinden ulaşılacak olup, hekim T.C. Kimlik Numarası ve E-Reçete şifresi girilerek Kalça Artroplastisi Kayıt Formu’na erişilebilecektir. Bilindiği gibi Ulusal Kayıt Sistemleri kapsamındaki formların doldurulması geri ödemenin bir ön koşuludur. Ancak pilot çalışmalar süresince “Kalça artroplastisi“ işlemlerinin Kuruma fatura edilmesi, kayıt formunun doldurulması şartına bağlanmayacaktır.

Pilot çalışmaları süresince; Kalça Artroplastisi Kayıt Sisteminde olabilecek muhtemel aksaklıkların tespiti ile formun kullanımının anlaşılması ve amaca uygun hizmet etmesinin teminine yönelik geri bildirimler alınacak ve uygun görülen değişiklikler yapılabilecektir. Bu bağlamda Kurumumuza gssgm_irkydb@sgk.gov.tr e-posta adresinden yapılacak geri bildirimler büyük önem taşımaktadır. Bahse konu pilot uygulamanın sona erip, Kalça Artroplastisi Kayıt Formu’nun zorunlu olarak doldurulmaya başlanacağı tarih bilahare Kurumca duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
E-mail : info@egemedicalder.com