SGK ile T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Prim Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Kredi İşbirliği Protokolü Hakkında Açıklama 27.03.2011

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
E-mail: [email protected]
İrtibat: Yavuz Selim AYAZ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Tel: 0 (312) 207 80 42-43

28.03.2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE T.C. ZİRAAT BANKASI ARASINDA İMZALANAN PRİM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KREDİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilindiği gibi 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacakları yeniden yapılandırılmış olup, bu süreçte sigortalı ve işverenlerimizin pirim borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi için bankalar ile görüşmeler yapılmış, bunun neticesinde Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası arasında 25.03.2011 tarihinde Kredi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan protokol gereğince Kurumumuza borcu olan işverenlere ve sigortalılarımıza masrafsız (hayat sigortası hariç) en avantajlı, düşük maliyetli 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0.79 faiz oranıyla kredi imkânı sağlanmıştır.

Banka ile yapılan protokol ile 4/b kapsamında olup prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilere her hangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalılarımız prim yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar, Kurumdan alacakları prim borcunu ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edeceklerdir.

Kredi kullanarak prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde Banka tarafından tahsil edilecektir.

Kanun ile ayrıca 4/b kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçiler ile 4/a kapsamında hizmet akdine göre sigortalı çalıştıran işverenler de banka genel mevzuatı çerçevesinde 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0.79 faiz oranıyla kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulu

Belge: 28.03.2011_SGK ile T.C. Ziraat Bankasi.pdf (64.0 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/sgk%20anasayfa/duyurular/28.03.2011_sgk