SGK Katkı Payı Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastaların kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin tamamını veya bir kısmını karşılamaktadır. SGK’nın karşılamadığı ürünler de vardır. Bedeli ödenen ürünlerin çoğu belirli bir zaman aralığında düzenli olarak tekrar ödenir. Buna yenileme süresi denir. Yenileme süreleri ve destek tutarları “katkı payı sorgulama” işlemi ile tespit edilebilir. Hasta tarafından tedarik edilen veya edilmesi gereken ürünlerin tekrar ne zaman alınabileceği bu sayede öğrenilebilir. Bu işlem, aspirasyon sondası veya hasta bezi gibi adetli tedarik edilen ürünler için yapılabildiği gibi PAP maskesi gibi yılda bir kere tedarik edilen ürünler için de yapılabilir. Ayrıca, solunum cihazları gibi iadeli tıbbi cihazların yenileme süresi de bu yöntemle sorgulanabilir. Yenileme süresi yaklaşan ürünler, yeni reçete ile tam zamanında tedarik edilebilir.

Hastanın ihtiyacı olan ürünler hastanede hekimler tarafından belirlendikten sonra rapor halinde düzenlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu raporlarla yapılan başvurular sonucunda bazı tıbbi cihazlar ve medikal ürünler için daha önceden belirlenmiş tutarlarda ödeme yapar. Kurum, bütün medikal ürünleri ödemez; ödeme yapılacak ürün çeşitleri, adetleri ve tutarları daha önceden belirlenmiştir. Bazı ürünlerin bedeli doğrudan hastaya ödenebildiği gibi, hastaneye veya medikal firmaya ödenen ürünler de vardır. Ödeme sistemi, hastanın ihtiyacına, hastalık çeşidine ve ürünlerin kullanım alanına göre değişir. Bazı hallerde hastanın sigortalı olma durumuna göre ek kesintiler de yapılabilir. Kurumun ödeme sistemi ve ödeme tutarları yılda birkaç kere değiştiği için yeni bilgileri takip edebilmek oldukça zordur.

SGK’nın karşıladığı cihazlar ve ürünler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiştir. SUT listesinde ürünlere ödenen katkı payı tutarları yer aldığı gibi yenileme süreleri de yer alır. Tıbbi ürünlere verilen destekler için iki farklı sistem uygulanmaktadır:

  • İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi
  • MEDULA

İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi

Bu sistemde SGK, bedelini karşıladığı tıbbi cihazı hastanın iyileşmesi veya vefat etmesi sonrasında iade almaktadır. Bu nedenle sistemin adı “İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi”dir. Bu sistem geri ödemeli bir sistemdir. Hastanın ihtiyacı olan cihazlar kurumun stoklarında yoksa bedelin tamamı veya bir kısmı SGK tarafından karşılanır.

İade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı SGK tarafından temin edilen iadeli tıbbi cihazlar şunlardır:

  • Ev tipi mekanik ventilatörler
  • Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynakları
  • Non-invaziv mekanik ventilatörler (CPAP, OTOCPAP, BPAP, BPAP ST, BPAP ST AVAPS, ASV)
  • Evde uzun süreli kullanılabilen veya taşınabilir oksijen tedavisi cihazları (ev tipi oksijen konsantratörü, taşınabilir oksijen konsantratörü, oksijen tüpü)
  • Akülü tekerlekli sandalyeler

Hastanın ihtiyacı olan tıbbi cihaz SGK’nın stoklarında varsa öncelikle stoktan verilir. Kurumun stoklarının yetersiz olduğu durumda ise SUT koşullarına uygun şekilde ihtiyaç karşılanır. Bu durumda cihazın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve SGK ile anlaşma yapmış herhangi bir tıbbi cihaz satış merkezinden alınmış olması gerekir. Her iki koşulda da hasta iyileşir veya vefat ederse cihazın kuruma iade edilmesi gerekir. İade edilen cihazlar farklı hastalara verilmek üzere hazırlanır ve SGK deposuna kaldırılır.

SGK’nın stoklarında bulunan cihazlar yeni değildir. Daha önce birden fazla hasta tarafından kullanılmış olabilir. Kurum stoklarından cihaz teslim edilirken vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmez. Cihaz stoklarda mevcut değilse, raporun üzerine kurum yetkilileri tarafından depo durumu yazılı olarak belirtilir. Böylece hasta, yeni cihaz alma hakkı kazanır. Hasta veya hasta yakını, herhangi bir tıbbi cihaz satış merkezinden ücretini ödeyerek cihazı alabilir. Daha sonra cihazın belgeleri ve faturası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekir. Kurum, Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen tutarı hastanın hesabına öder. Ödeme süresi her il için farklı olabilir. Geri ödeme genel olarak 20-45 gün arasında yapılır.

MEDULA

Hastalara yazılan reçetelerin kuruma fatura edilmesinde ve kontrolünde kullanılan elektronik bilgi sistemine MEDULA adı verilir. 02.01.2017 tarihinde tıbbi malzeme desteğinin bir kısmı MEDULA’ya aktarılmıştır ve bazı ürünlerin SGK ödeme yöntemi değiştirilmiştir. Kurum, bu ürünler için eskisi gibi doğrudan vatandaşa değil anlaşmalı olan tıbbi cihaz satış merkezlerine ödeme yapmaya başlamıştır.

MEDULA sayesinde tıbbi cihaz, ilaç, sağlık malzemesi, teşhis, tanı ve benzeri bilgiler sisteme kaydedilebilir ve daha önceden yapılan kayıtlar takip edilebilir. Yeni düzenlemeyle birlikte tıbbi cihaz satış merkezleri de MEDULA’ya dahil edilmiştir. Bu sayede vatandaşlar, gerekli olan medikal ürünleri rapor ve reçete yazdırarak SGK ile sözleşme yapmış medikal firmalardan tedarik edebilirler. Hastanın veya hasta yakınının aldığı ürünlerin ödemesini kurum doğrudan anlaşmalı firmalara yapar.

MEDULA üzerinden temin edilen ürünlerde İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’nde olduğu gibi SGK’ya iade yoktur.

MEDULA tanımı şu şekildedir:

“Temel olarak sağlık tesislerinden, sigortalı ve hak sahipleri için verilen sağlık hizmeti için ödemeye esas fatura bilgisinin GSS sistemine aktarılmasını ve fatura bedellerinin tesislere ödenmesini sağlayan bir otomasyon sistemidir.”

Katkı Payı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yenileme süreleri ve destek tutarları “katkı payı sorgulama” işlemi ile tespit edilebilir. Hasta tarafından tedarik edilen veya edilmesi gereken ürünlerin tekrar ne zaman alınabileceği bu sayede öğrenilebilir. Yenileme süresi yaklaşan ürünler, yeni reçete ile tam zamanında tedarik edilebilir. Kullandığınız veya ihtiyacınız olan ürünlerle ilgili katkı payı sorgulama işlemini tıbbi cihaz satış merkezlerinden ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Yorumlar

Birol Dizdar - 27 Nisan 2021 18:04
Uyku apnesi olan bir hasta reçete edilen ”Cihaz stoklarda mevcut değilse, raporun üzerine kurum yetkilileri tarafından depo durumu yazılı olarak belirtilir. Böylece hasta, yeni cihaz alma hakkı kazanır. Hasta veya hasta yakını, herhangi bir tıbbi cihaz satış merkezinden ücretini ödeyerek cihazı alabilir. Daha sonra cihazın belgeleri ve faturası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekir. Kurum, Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen tutarı hastanın hesabına öder”denimektedir. cihaz için SGKurumunun tesbit ettiği bir cihaz bedeli var.Eğer hasta bu bedele muadil bir cihaz bulamazsa daha fazla para vererek bu cihazı alır. Cihaz kullanma ihtiyacı kalmadığında veya hasta öldüğünde bu cihaz SGK’ na iade edilirse hastanın cihazı aldığında ödediği farkı geri alınması mümkün olmadığından kurum haksız olarak bu cihaza sahip olacaktır.Bu adaletsiz durumun düzeltilmesi ve SGK haksız mal iktisabına mani olunması gerekir.

Sesan - 28 Nisan 2021 11:07
Merhaba. Evet maalesef belirtmiş olduğunuz gibi hastanın fark ödeyerek aldığı cihaz, ihtiyacın bitmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na iade edilmek zorundadır. Bununla ilgili henüz yeni çıkan bir düzenleme bulunmamaktadır. Biz de SUT ile ilgili güncellemeleri yakından takip etmekteyiz.