SGK MEDULA Tıbbi Malzeme İşlemleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

SGK bazı tıbbi malzemelerin bedellerini MEDULA sistemi üzerinden medikal ürün satış merkezlerine direkt olarak ödemektedir. Bu merkezler SGK ile sözleşme imzalayarak MEDULA sistemine dahil olmuşlardır. Yapılması gereken işlemler ve uygulanması gereken sorumluluk alanı hala tam olarak bilinmiyor. Çünkü çok fazla detaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Tıbbi ürünlerin satışı, ödemelerin alınması, rapor/reçete içerikleri ve fatura kesilmesiyle ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bu sayfada paylaşacağım.

Yazdığım bilgilerde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya farklı sorularınız varsa bu başlık altında paylaşabilirsiniz. Böylece mesleki anlamda güzel bir kaynak oluşturmuş oluruz. Bu sayfadaki cevaplar, yaşadığım tecrübelere istinaden yazılmıştır. Yanlış olabilir. O nedenle bir yanlışlık tespit ederseniz lütfen bildirin.

 • Raporda tanıların uzun şekilde yazılması gerekiyor mu?
  Cevap: Evet, gerekiyor.

 • Raporda tanıların ICD kodlarıyla birlikte yazılması gerekiyor mu?
  Cevap: Evet, gerekiyor.

 • Reçeteye raporda belirtilen tanıların yazılması gerekiyor mu?
  Cevap: Evet, gerekiyor.

 • Reçeteye raporda yazılan tanıların sadece ICD kodlarının yazılması yeterli mi?
  Cevap: Evet, yeterli. Raporda ICD kodunun yanında tanı uzun şekilde yazıldıysa reçeteye sadece ICD kodunun yazılması yeterlidir.

 • Hasta altı bezi raporunda “mesane ve rektum kontrolü yoktur” ibaresinin bulunması gerekiyor mu?
  Cevap: Evet, raporda bu ibarenin bulunması gerekiyor. Ayrıca reçeteye eklenmesine gerek yok. Hem rapora hem de reçeteye eklenirse elbette daha iyi olur.

 • Hasta altı bezi reçetesinde primer tanıların yazılması gerekiyor mu?
  Cevap: Evet, reçetede primer tanıların yazılmış olması gerekiyor.

 • Hasta altı bezi reçetesinde sekonder tanıların yazılması gerekiyor mu?
  Cevap: Hayır, reçetede sekonder tanıların yazılmış olması şart değil. Primer tanıların mutlaka yazılmış olması gerekiyor. Hem primer hem de sekonder tanıların birlikte yazılması elbette daha iyi olur.

 • Hasta altı bezi rapor ve reçetesinde kabul edilen primer tanılar hangileridir?
  – Mental bozukluk
  – Serebrovasküler hastalıklar
  – Serebral palsi
  – Spastik serebral palsi
  – Hemipleji
  – Flaksid hemipleji
  – Senil inkontinans
  – Mental retardasyon aile öyküsü
  – Parapleji
  – Spina bifida
  – Alzheimer
  – Parkinson
  – Yaşlılık

 • Hasta altı bezi rapor ve reçetesinde kabul edilmeyen tanılar hangileridir?
  – Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu
  – Üriner inkontinans
  – İdrar ve gaita inkontinansı
  – Yeri tanımlanmamış üriner sistem enfeksiyonu
  – Bel ağrısı
  – Epilepsi
  – Kronik böbrek yetmezliği
  – Nörojen mesane
  – Fekal inkontinans
  – Dekubitüs ülseri

 • Reçete grupları nasıl sınıflandırılmıştır?
  – I. grup reçeteler: Tıbbi sarf malzeme reçeteleri
  – II. grup reçeteler: Hasta alt bezi reçeteleri (örnekleme yöntemine tabidir)
  – III. grup reçeteler: Hazır protez ortez reçeteleri

 • Klasör etiketlerinin üzerine ne yazılması gerekiyor?
  – Reçetenin grup adı ve numarası (Örneğin: Hasta alt bezi reçeteleri II. grup reçeteler)
  – Fatura dönemi
  – Satış merkezinin tesis kodu
  – Satış merkezinin adı
  – Satış merkezinin iletişim bilgileri

 • Reçetelerin hangi renk klasörlerle teslim edilmesi gerekiyor?
  – Tıbbi sarf malzeme reçeteleri: Kırmızı klasör
  – Hasta alt bezi reçeteleri (örnekleme yöntemine tabidir): Mavi klasör
  – Hazır protez ortez reçeteleri: Siyah klasör