SGK SUT Fiyat Güncellemeyle İlgili Bilgi Talebi 2017/21 24.02.2017

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
[email protected]

Sayın Yetkili,

TÜMDEF’ten gelen SGK SUT Bilgi Talebi hakkında yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

Sektörümüzdeki firmalarımızın ürün fiyatlarında olabilecek olumlu düzenlemeler için konuyu en hızlı şekilde ele alarak bilgilerini iletmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla.
Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği

Sayı: 2017/21
Tarih: 24.02.2017
Konu: SGK SUT Bilgi Talebi Hakkında

Sayın Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı,

SGK GSS Tıbbi Malzeme Başkanlığından iletilen ve aşağıda aynen bilgilerinize sunulan içerikten de anlaşılacağı üzere; “SUT fiyatları düzenlemesi hazırlanmakta olduğu ve STK lar kanalıyla bu konuda sektörün düzenleme taleplerinin değerlendirileceği” anlaşılmakta ve çok kısa sürede bilgi talep edilmektedir.

Bugün itibariyle istenen bilgilerin, hafta sonu da olduğu dikkate alınarak en geç 27.Şubat pazartesi mesai başlangıcına kadar iletilebileceği ve bu nedenle hafta sonu da olsa e-posta ile [email protected] ve [email protected] adresine mutlaka iletilmesi zorunlu olmaktadır. Bilgilerin yazılacağı excel tablo örneği de ektedir.

Tüm üyelerimizin ürün fiyatlarında olabilecek olumlu düzenlemeler için konuyu en hızlı şekilde ele alarak bilgilerini iletmelerini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. S. Tayfun Akseki
Genel Sekreter

“Sayın Yetkili,

Kurumumuzca finansmanı sağlanan ve SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin fiyatlarına yönelik çalışma yapılmaktadır.

Söz konusu çalışmalarda kullanılmak üzere, Derneğiniz ve/veya üyelerinizce tedarik edilen tıbbi malzemelerin fiyatlarına yönelik bilginin/taleplerin ilişikte gönderilen tabloya işlenerek en geç 24.02.2017 günü (Bugün) saat 17:00’ye kadar [email protected] adresine gönderilmesini,

Tablolar doldurulur iken, fiyat artışı taleplerinizin, fiyatı sabit kalması veya düşürülmesi talep edilen tıbbi malzemelerin mutlak suretle farklı renkte hazırlanan tablodan uygun olanına yazılması, talep olmaması durumunda ise tablonun boş bırakılması gerekmektedir.

İyi günler,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı"

Belge: SGK SUT Fiyat Güncellemeyle İlgili Bilgi Talebi 201721 24.02.2017.xlsx (23.5 KB)