SGK Tıbbi Cihaz Temini Nasıl Yapılır?

Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir?

Tıbbi cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir.

Tıbbi sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında tek sefer ya da sınırlı sayıda kullanılmaya mahsus tıbbi malzemelerdir.

İyileştirme araç ve gereçleri: Protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına iyileştirme özelliği olan iyileştirici nitelikteki tıbbi cihazlardır.

Ortez: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbi cihazlardır.

Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbi cihazlardır.

Tıbbi Malzeme Temini

Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ne şekilde yapılmaktadır?

Ayaktan tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ve ödemesi ne şekilde yapılmaktadır?

Reçete edilen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler (gözlük cam ve çerçevesi, kontakt lens); Kurumumuzla sözleşmeli optisyenlik müesseslerinden temin edilir. Söz konusu malzeme bedelleri Kurumca, optisyenlik müessesesine ödenir.

Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar; Kişilerin sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup Kurum stoklarında var ise cihaz kişiye verilir. Kurum stoklarında yok ise kişilerce temin edilir ve sağlık raporu, reçete, fatura ile istenilen diğer belgelere istinaden bedelleri Kurum mevzuatı çerçevesinde kendilerine ödenir.

Reçete edilen diğer tıbbi malzemeler; Kişiler tarafından temin edilir ve sağlık raporu, reçete, fatura ile istenilen diğer belgelere istinaden bedelleri mevzuat çerçevesinde kendilerine ödenir.

İade cihaz kapsamındaki tıbbi malzemeler hangileridir?

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;

a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T AVAPS, ASV),
b) Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları (oksijen konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı, taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazları),
c) Ev tipi ventilatör,
ç) Akülü tekerlekli sandalye.
d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı

Tıbbi malzemelerin yenilenmesinde süre şartı var mıdır?

Kurumca belirlenen bazı protez ve ortezlerin yenilenebilmesi için belli sürelerin doldurulmuş olması şarttır. Yenilenme süresi bulunan ortez ve protezler ve yenilenme süreleri Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde belirtilmiştir. Bu sürelerden önce söz konusu tıbbi malzemeler yenilenmez. Ancak, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen miadlı tıbbi malzemeler, malzemenin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda yenilenir.

Ayrıca erişkinlerde ise malzemenin bakım ve onarımının mümkün olmaması halinde, kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla, süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda yenilenir.

Ayrıca, Kurumca iade alınan cihazların kullanma süresi dolmadan arızalandığının veya kullanılamaz hale geldiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, sürelerinden önce yenilenmeleri mümkündür.

Tıbbi malzeme temin esasları nasıl düzenlenmiştir?

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tıbbi malzemelerle ilgili düzenlemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uyumlu olarak yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin 3. bölümünde yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan Cihaz Temini

Reçeteniz yazıldıktan sonra 13 gün içinde SGK müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Kurum tarafından raporda belirtilmiş olan malzemelerin kendi stokunda bulunması halinde temin işlemi başlatılır. SGK yeni cihaz alımı yapmadığı için SGK’den almış olduğunuz cihazlar yeni değildir. Daha önce kullanılıp kuruma geri verilen cihazlar tekrar hastalara verilir.

Kuruma ait stoklarda cihaz mevcut değilse medikal bayilerden cihazın satın almak ve SUT (sağlık uygulama tebliği) kapsamında SGK’dan geri ödeme almak mümkündür. Cihaza ait geri ödeme tutarı 20 – 45 gün içerisinde Ziraat Bankasına T.C. Kimlik Numaranıza yatırılmaktadır. SGK’nin stoğunda bulunmadığı için fark ödeyerek cihazı satın aldığınızda cihaz size zimmetlenir ama kuruma ait olur.

Kullanmış olduğunuz cihazla ilgili yaşanan teknik sıkıntılarda cihazı öncelikle kuruma götürmeniz gerekmektedir. Kurum teknik servisinin müdahale edemediği durumda ise üretici firmaya ait teknik servis ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

SGK Üzerinden Akülü Sandalye Temini

Akülü sandalye temin etmek için alınacak raporlarda yer alması gereken ibarelere dikkat edilmelidir. Tekerlekli sandalye reçetesini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji uzman hekimleri Sağlık Kurul raporu vererek yazabilmektedir.

Hasta, “akülü sandalye kullanması uygundur” ibareli sağlık kurulu rapor almalıdır.

Rapor alındıktan sonra raporda imzası olan doktorlardan birine reçete yazdırılmalıdır.

Raporda, “Ellerini kullanamayacak durumdadır. Zihinsel olarak akülü tekerlekli sandalye kullanacak durumdadır. Yürüyememektedir ve ayakta duramamaktadır.” ifadelerinin yer alması ve mutlaka bir psikiyatri uzmanının imzasının bulunması şartı aranmaktadır.

Bağlı bulunulan SGK il müdürlüğüne kimlik kartı, reçete ve raporla birlikte müracaat edip tıbbi onay alınmalıdır.

SGK ile anlaşmalı bir firmaya giderek ürün satın alınmalı ve ilgili evraklar SGK’ya teslim edilmelidir.

Cihazlara Ait SGK Ödeme Tutarları (8 Şubat 2022)

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ: 3.983,04 TL
CPAP CİHAZI: 1.049,76 TL
OTOCPAP CİHAZI: 2.099,52 TL
BPAP CİHAZI: 3.311,28 TL
BPAP ST CİHAZI: 5.184 TL
NAZAL (BURUN) MASKE: 286 TL + KDV
TAM YÜZ (AĞIZ BURUN) MASKESİ: 330 TL + KDV
EV TİPİ VENTİLATÖR CİHAZI: 32.076 TL
EV TİPİ ASPİRATÖR: 524,88 TL
PULSE OKSİMETRE: 244,80 TL
STANDART AKÜLÜ SANDALYE: 4.050 TL