Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu ve Sözlü Sınav Tarihine İlişkin Duyuru 10.08.2021

image

Belge: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu ve Sözlü Sınav Tarihine İlişkin Duyuru.pdf (182.8 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu