Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Duyuru 11.01.2019

image

SINAVIN ADI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavı

YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Yazılı sınav, Ankara’da 16/02/2019 Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binasında
(Ziyabey Caddesi No:6 Balgat /Çankaya - Ankara) adresinde yapılacak olup;

 1. Oturum sabah saat 09:30 da başlayıp 12:30 da sona erecektir.

 2. Oturum öğleden sonra saat 14:00 da başlayıp 17:00 da sona erecektir.
  Sözlü sınav ise, 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav yerleri ile diğer hususlar
  daha sonra duyurulacaktır.

SINAV UYGULAMASI

1- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak Kurumumuz tarafından yapılacaktır.
2- Yazılı sınava 16/02/2019 tarihine kadar 3 yıl fiili görev süresini dolduran denetmen yardımcıları
ile daha önceki yeterlik sınavlarına katılıp başarısız olan ve 2 nci hakkını kullanacak olan denetmen
yardımcıları katılacaktır.
3- Yazılı sınavda sorular farklı usullerde (çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve klasik) sorulacak ve
soruların puan değerleri farklı olabilecektir.

SINAV KONULARI

A) Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanunu ve Tüm Sosyal Güvenlik Mevzuatı,
B) Hukuk;

 1. Borçlar hukuku,
 2. İcra iflas hukuku,
 3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
 4. İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku,
 5. Medeni hukuk,
 6. Harcırah Kanunu,
 7. Devlet Memurları Kanunu,
 8. Vergi hukuku,
 9. Ticaret hukuku,
 10. İş hukuku,
  C) Muhasebe;
 11. Genel muhasebe,
 12. Mali tablolar analizi,
 13. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 14. Kurum muhasebesi ve uygulaması,

Belge: SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI.pdf (604.0 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/yardimci_hizmet_birimleri/insan_kaynaklari_daire_baskanligi/anasayfa_duyurular/sg_den_yrd_sinav_duyuru_2019_05