Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 İle İlgili Duyuru 01.06.2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Söz ve Uyg. Dai. Bşk.
Tel: (312) 207 88 98 Faks: (312) 207 86 15
e-posta: gsssozleş[email protected]

01/06/2017

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2017 YILI AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEME EK SÖZLEŞME-1 İLE İLGİLİ SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 23/12/2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmış ve 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin bazı maddelerinde Ek Sözleşme-1 ile yeniden düzenleme yapılmıştır.

Ek Sözleşme-1’in satış merkezleri ile Kurumun Taşra Teşkilatı arasında 30/06/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması gerekmektedir.

Ek Sözleşme-1’in süresi içerisinde imzalamayan satış merkezleri hakkında 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin (4.10) numaralı maddesi gereği işlem yapılacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek: 1-Ek Sözleşme (4 Sayfa)

Belge 1: Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 İle İlgili Duyuru 01.06.2017.pdf (110.5 KB)

Belge 2: Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbimalzeme Malzeme Sözleşmesi Ek Sözleşme -1 01.06.2017.pdf (128.7 KB)