Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Maaşları Banka Promosyonu Teklif Alma Duyurusu 19.02.2018

ddd

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

19.02.2018

Konu: Teklif Alma Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini gerçekleştiren Banka ile imzalanan protokolün süresi 16/04/2018 tarihinde sona ereceğinden 17/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak Banka tespit edilecektir.

Teklif alınması suretiyle, ödeme yapacak Bankanın belirlenmesi ve promosyonun ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. Kurum Adı : Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı
  Adresi : Ziyabey Cad. No: 6 Balgat / ANKARA
  Telefon : (312) 207 80 46 - 207 87 41
  Faks : (312) 207 81 40

 2. Konusu : Kurum personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi

 3. Süresi : 3 (üç) yıl

 4. Teklif Alma Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

 5. Teklif Alma Toplantı Yeri : Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No: 6 Neşet ERTAŞ Toplantı Salonu Balgat/Ankara

 6. Teklif Alma Tarih ve Saati : 05/03/2018, saat 14.00

 7. Kurumda Çalışan Personel Sayısı: 27.911 (Ocak 2018 ayı itibariyle)

 8. Kurumdaki Personelin Aylık Nakit Akışı (yaklaşık): 110.000.000 TL.

TEKLİF ALMA YÖNTEMİ

 1. Promosyon verecek bankanın belirlenmesi, ekte yer alan şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

 2. Şartnameye uygun ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

 3. Teklifler her personel için belirlenecek aylık promosyon tutarı üzerinden ve 36 aylık süre için peşin ödeme şeklinde alınacaktır.

 4. Uygulanacak usul ve esaslar teklif alınmasından önce, Komisyon tarafından Banka yetkililerine bildirilecektir.

 5. Teklifler, 05/03/2018 tarihinde, saat 14.00’da Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat/Ankara adresinde Neşet ERTAŞ Toplantı Salonunda hazır bulunacak Komisyona, Banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecek, Komisyon ve diğer Banka yetkililerinin huzurunda zarflar açılarak, teklif edilen fiyatlar açıklanarak görüşmeler açık artırma ile tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL ŞARTLAR

 1. Anlaşma yapılan Banka, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve diğer ödemelerinin, Banka şubeleri ve ATM aracılığı ile yapacaktır.

 2. Anlaşma yapılacak bankanın personelin bankacılık işlemlerini yapma konusunda 81 ilde şubesi ve ATM’si bulunmalıdır.

 3. Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve diğer ödemeleri, merkezi sistemle belirlenen temerküz şube (Banka ve Kurumun birlikte belirleyeceği bir şube) aracılığı ile Bankanın ilgili şubelerinde personel adına açılan hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

 4. Anlaşma yapılan Banka ile 3 (üç) yıllık süreli sözleşme imzalanacaktır.

 5. Kurum tarafından personelin toplam maaş ödemeleri tutarı 2 (iki) iş günü önce Bankanın temerküz şubesinde açılan “Personel Maaş Ödemeleri Hesabı”na aktarılacaktır. Banka, personelin maaş ödemelerini, personelin hesaplarına ödeme yapılacağı günün saat 00.01’de aktaracak ve hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
  Banka, Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (fazla mesai, ilave ek ödeme, tedavi yardımı, harcırah ödemeleri vb.) ise, ödeme bilgisinin ve ödeme tutarının gönderildiği gün, personelin hesabına aktaracaktır.

 6. Anlaşma yapılan Banka, Kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlü olup, maaşla ilgili talimatın doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurum tarafından verilen hatalı talimatlardan dolayı, sorumluluk Kuruma aittir.

 7. Anlaşma yapılan Banka, protokolün yürürlüğü süresince personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti ile her hangi bir ad altında masraf alınmayacaktır. ATM, standart kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir (personel tarafından kullanılan krediler hariç).

 8. Personel maaşını, Protokol imzalanan Bankanın ATM’lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir.

 9. Anlaşma yapılan Banka, Kurum birimlerinin bulunduğu il/ilçelerde şube ve ATM’nin olmaması halinde, diğer banka ATM’lerinin kullanılması durumunda masrafı kendi karşılayacaktır.

 10. Anlaşma yapılan Banka, Kurumumuzun personeline yapacağı ödemeler için, kendi hesapları arasında yapacağı havale ve diğer bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır.

 11. Personele verilecek banka kartları ve talep eden personelin internet bankacılığı işlemleri, ilk maaş ödemesinden en geç 1 hafta önce kullanıma hazır hale getirilmeli ve personele teslim edilmelidir.

 12. Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan, internet şubesi, telefon bankacılığı, şube içerisinden vb. yapılacak havale ve EFT (düzenli EFT/Havale ücretleri dâhil) ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden her hangi bir masraf ve komisyon (T.C. Merkez Bankası EFT Mesaj ücreti hariç) alınmayacaktır.

 13. Anlaşma yapılan banka, her personel için bir aylık teklif ettiği promosyon tutarını, 36 ay üzerinden hesaplayarak protokolde düzenlenecek hüküm doğrultusunda 15 Mayıs 2018 tarihinde Kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına, 20 Mayıs 2018 tarihinde eşit tutarda 1 (bir) defada peşin olarak yatıracaktır.
  Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi banka tarafından 2 (iki) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilecektir.
  Banka, promosyon anlaşması yapılmasından sonra yeni atamaları yapılan, Kuruma açıktan atanan, başka kurum ve kuruluşlardan naklen gelen veya anlaşma tarihinde ücretsiz izinde bulunan personelin göreve başlaması halinde, bu personele de promosyonları geriye kalan süre ay olarak hesap edilerek (kıst) bu oranda sisteme dahil olunan aydan itibaren 3 ay içerisinde 1 (bir) defada peşin olarak ödeyecektir.

 14. Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden Banka tarafından ödenen promosyon iadesi istenmeyecektir.

 15. Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, Bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğunun bulunmadığını Kurum kabul ve beyan eder.

 16. Anlaşma yapılan Banka, Kurumun merkez binasında ihtiyaca göre taraflarca mutabakat sağlanması halinde bir uydu şube açabilecektir. Banka, personel sayısı 500 kişinin üzerinde olan birimlere 1 (bir) adet, personel sayısının 800 kişiyi aştığı Kurum binalarında ise 2 (iki) adet ATM cihazını, Kurumun belirleyeceği yerlere monte edecektir. Kurumun bina içi ve bahçelerinde personelin kullanımı için kurulacak ATM’ler için kira bedeli talep edilmeyecek olup, kurulum, elektrik vb. giderler banka tarafından karşılanacaktır.

 17. Personel adına açılacak olan vadesiz mevduat hesabından, elektrik, telefon, su, doğalgaz, kablolu tv, cep telefonu ve her türlü düzenli ödemeler için hizmet verilecek ve bu işlemlerden ücret ve komisyon alınmayacaktır.

 18. Anlaşma yapılan Banka, Kurum personelinin hesap açma işlemlerinin yapılabilmesi için yeterli personel görevlendirecek, gerek görülmesi halinde Kurum birimlerine personel görevlendirecektir. Kurum, Banka personeline bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ

 1. Bankalardan promosyon teklif alınması, kapalı zarf ve yazılı teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklifler, kapalı zarflar açıldıktan sonra açık artırma usulü ile sonuçlandırılacaktır.
  Açık artırmaya, kapalı zarfların açılması sonucunda her personel için bir aylık en az 65,00 TL. ve fazlası promosyon tutarı veren Bankalar ile başlanacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

 2. İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açılmasından sonra, açık artırma usulü ile diğer turlara geçilecektir. Bankalar açık arttırmadan çekilene kadar açık arttırmaya devam edilecek, açık arttırmada en son kalan Bankaya ihale edilecektir.
  Komisyon ve Banka yetkililerinin isteği halinde, ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ara verebileceklerdir.

 3. Tekliflerin değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. Ödemeyi yapmak üzere kalan istekli Bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli Bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü (sözleşme) imzalaması gerekmektedir. Protokol (sözleşme), Sosyal Güvenlik Kurumu ile Banka yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Protokol (sözleşme) imzalanmasından sonra yüklenici Banka, Protokolün (sözleşme) başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 4. Komisyon, en yüksek Promosyon teklifini veren Banka tarafından herhangi bir sebepten dolayı 7 (yedi) iş günü içinde Protokol (sözleşme) imzalanmaması halinde, en yüksek teklifi veren diğer Bankalar ile protokol yapmaya yetkilidir.

CEZAİ HÜKÜMLER

 1. Anlaşma yapılan Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 2. Personel maaşlarının ödenmesine aracılık yapacak Banka, protokolü (sözleşme) 7 (yedi) iş günü içinde imzalamaması halinde verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder. Anlaşma yapılan Banka tarafından bu şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde, Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 3. Banka, anlaşma halinde imzalanacak Protokol (sözleşme) ile üstlendiği işlemleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.

DİĞER HÜKÜMLER

 1. İmzalanacak Protokol (sözleşme) ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.

 2. Komisyon, Bankalarca verilmiş olan bütün teklifleri reddederek görüşmeleri iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin Komisyonca reddedilmesi nedeniyle Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 3. Her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

 4. Duyuru konusu ile ilgili gerekli bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının 312 207 80 46 – 312 207 80 47 – 312 207 87 41 telefonlarından veya [email protected] adresine e-posta gönderilmek suretiyle temin edilebilir.

Belge: BANKA PROMOSYONU.pdf (375.0 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20180219_01