Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme 07.11.2017

yy6y6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Söz ve Uyg. Dai. Bşk.
Tel: (312) 207 88 98 Faks: (312) 207 84 74
E-posta:gsssozleş[email protected]

07.11.2017

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞİTMEYE YARDIMCI CİHAZLARIN
TEMİNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin
Sözleşme ekte yayımlanmış olup 07/11/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Sözleşme yapmak isteyen merkezlerin Kurumumuz “Ayakta Tedavide
Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin” yürütümünü yapan Kurum Taşra
Teşkilatlarına 01/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat etmesi
gerekmekte olup,

Bu süre içinde sözleşme yapmış merkezler de dahil olmak üzere şahıs ödemesi
olarak düzenlenen reçete bedelleri, 01/01/2018 tarihine kadar ödenmeye devam
edecektir.

Bu tarihten sonra şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri
ödenmeyecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Eki:
1-Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların
Teminine İlişkin Sözleşme (21 Sayfa)

Belge 1: duyuru_07112017.pdf (192.6 KB)

Belge 2: EK_07112017.pdf (363.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_07112017