Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.04.2020

Sayın Üyemiz,

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de (1.Mükerrer) ‘‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ve ‘‘Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları (2020/3)’’ yayımlanmıştır.

Tebliğ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.H numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "parenteral formları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ATC kodu “L04AC07” olan ilaçların intravenöz formları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır,
a) Listede yer alan “510010” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere satır eklenmiştir. (510021 / Pandemi Bakım Hizmeti)
b) Listede yer alan “704941” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere satır eklenmiştir. (704942 / İmmün plazma tedarik ve uygulama)

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde yer alan "ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ” başlığından sonra gelmek üzere satırlar eklenmiştir.

(P551990 / Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım için)
(P551991 / Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım için)
(P551992 / Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım için)

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter
Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

ekteblig.pdf (448 KB)

ekkomisyonkarari.pdf (631 KB)