Sosyal Güvenlik Kurumu Taşeron Personeli Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 28.03.2018

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü madde gereğince yapılan Taşeron Personeli sınav sonuçları Kurumumuzun ilgili panolarında duyurulmuştur.

İlgililere ilanen duyurulur. 28/03/2018

Belge: Sosyal Güvenlik Kurumu Taşeron Personeli Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru.docx (12.1 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/20180328_duyuru