Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri Eğitimi 11.10.2019

“Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri” konulu eğitimin 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında (18 Kasım 2019
Otele giriş- 22 Kasım 2019 Otelden ayrılış) Antalya ilinde yapılması planlanmıştır.

Belgeler:

Eğitim Duyuru Üst Yazı.pdf (429.4 KB)

Eğitim- Makam Oluru.pdf (341.1 KB)

Katılımcı Bilgi Notu.pdf (307.9 KB)

Sağlık Tesisi Davet Listesi.pdf (219.7 KB)

SAĞLIK TESİSLERİNCE DOLDURULACAK FORM-2019…xlsx (11.2 KB)

Kaynak: Sayfa Bulunmadı