Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekleme İşlemi Hakkında Duyuru 06.05.2020

titubb-urun-takip-sistemi-uts

Stok yapılabilir tekil ürün ekleme işlemi Üretim Bildirimi ekranlarından kaldırılarak, Üretici/İthalatçı Tekil Ürün Sorgulama > Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekle menüsü altına taşınmıştır.
Stok yapılabilir tekil ürün ekleme işlemlerini yeni ekrandan yapmaya devam edebilirsiniz.

Kaynak: Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekleme İşlemi Hakkında Duyuru | ÜTS