SUT Tebliğ Değişikliği Bildirimi

16 Mart 2023 tarih 32134 sayılı Resmi Gazete’nde (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup bilgilerinize sunulur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316M1-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316M1-3.pdf