SUT Tebliğ Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Yayımlandı 01.02.2019

Sayın Üyemiz,

SGK tarafından “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları” resmi gazetede yayımlanmış ve ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]

Belge 1: Fiyatlandırma.pdf (859 KB)

Belge 2: Sağlık Uygulama Tebliği.pdf (2.51 MB)