Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Hakkında Duyuru 06.11.2020

Sayın Üyemiz,

05.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tüketicinin kullanımına sunulan tüm malları kapsar.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği RG 05.11.2020 -1-1 (1).docx (25.8 KB)