Test Merkezi İhtiyacına Yönelik TİTCK Talep Hakkında Duyurudur 23.12.2020

Sayın Üyemiz,

TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından federasyonumuza iletilen E-mail de ¸Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan bir çalışma çerçevesinde tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu testler ve laboratuvar/test merkezi ihtiyacına yönelik bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede tıbbi cihaz sektörünün mevcut mevzuat ve ilerleyen süreçte yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde;

• Mevcut durumda ihtiyaç duyulan test ve laboratuvar alt yapıları,

• Türkiye’de bu testlere yönelik alt yapı bulunup bulunmadığı var ise tercih edilme/edilmeme sebepleri,

• Mevcut test ve altyapılara yönelik sorunlar (ücret, akreditasyon, personel ihtiyacı vb),

• Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) çerçevesinde ihtiyaç duyulan test ve laboratuvar altyapıları,

ihtiyaçlarına yönelik olarak tarafınızca hazırlanan değerlendirmelerinizin 25.12.2020 tarih saat 12:00’ ye kadar [email protected] ve [email protected] E-mail adresine iletilmenizi rica ederiz.